Saygıdeğer Müslüman Kardeşlerim,

Kıymetli Yurttaşlarım!

 Bizleri pozitif enerji ve maneviyat ile dolduracak olan Ramazan ayını karşılarken biz Müslümanların duygu ve mutluluğunu ifade etmek için kelimelerimiz kifayetsiz kalır. 

 Bu ay içinde oruç tutmak esastır, fakat yiyecek ve içecekten uzak kalmak bir amaç değil, insanların manevi ve maddi hayatları arasında denge kurmaktır aslolan. 

 Günlük hayatımıza daldığımızda, manevi durumumuzu unutuyoruz, hatalar yapıyoruz, insanları kırabiliyor, günah işlemekle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu yüzden kendimize yönelip  amellerimizi tartmaya ihtiyacımız var. Ramazan ayı, sadece amellerimizin hesabını yapmak için değil, aynı zamanda Allah-u Teala ile ilişkilerimizi iyileştirmek için bizlere sunulan büyük bir fırsattır.

Ramazan ayının merhamet ayı olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu ay zenginlerin fakirlere yardım ettiği, günahkarların Allah’tan af dilediği ve gaflete düşenlerin  doğruyu aradığı mevsimdir.

Bu ayda karşılıklı yardımlaşma, iftar sofralarında buluşma ve aynı zamanda teravih namazlarıyla geceleri ihya etme önemlidir. Bu güzelliklerin yılın diğer aylarında gerçekleşmesi mümkün değildir. Öyleyse elde ettiğimiz  fırsatı kaçırmayalım.

 Ramazan ayında Kuran-ı Kerim okumak bu ayın bir diğer özelliğidir. Bu ayda mukaddes kitabımızın derinliklerine inmeye çalışalım ve etkisini içtenlikle hissedelim. Gün içinde susuzluk ve açlık hissettiğimizde Allah’ın oruç tutanlara vaad ettiği mükafatı hatırlayalım. Oruç, irademizi güçlendirmeye ve Allah’a karşı duyduğumuz sevginin, açlık ve susuzluktan daha güçlü olduğunu göstermek için iyi bir terbiyecidir.

 Oruç bizleri daha güçlü ve daha iyi yapmak içindir. Nitekim bunu Peygamberimiz Muhammed (s.a.s)’in hadisinden anlıyoruz: “Eğer biriniz gıybeti ve kötü ahlâkı bırakmazsa, Allah’ın onun açlığına ve susuzluğna ihiyacı yoktur”.

 Ramazan ayında yapılan iyilikler Allah-u Teala katında daha değerlidir. Bu yüzden Müslümanlar bu ayda daha aktif olmalılar. İyilikler, içinde bulunduğumuz duruma ve insanların duydukları ihtiyaçlara göre ölçülür.

 Günümüzde, en önemli konulardan birisi de gençlerimizin eğitimidir. Bu nedenle Kur’an kurslarına ve İslâmî eğitime destek bizim için öncelik arzetmektedir.

 Allah hepimizin ibadetini kabul eylesin, günahlarımızı bağışlasın hastalara şifa versin, gaflete düşenlere hidayet nasip etsin ve hepimizden razı olsun.

 Saygılarımla,

 Dr. Mustafa Hacı

 Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftüsü


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.