Başbakanlık bir hafta önce devlet bütçesinde öngörülen ve Razgrad'taki tarihi "İbrahim Paşa Camii"nin tadilâtı için ayrılan 801 000 levayı onaylamış bulunmaktadır.

İlgili meblâgın devlet bütçesinden salınmasına ilişkin yapılan spekülasyon ve suistimallere cevap olarak Başmüftülük kurumunun tutumu açık ve nettir. Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü her ne şekilde olursa olsun kurum üzerinden siyasî prim ve çıkar elde edilmesine karşıdır.

Eğer hatırlatma yapmamız gerekirse 801 000 levalık meblağ, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı'nin HÖH genel başkanı Delyan Peevski ve Bütçe Komisyonu başkanı Yordan Tsonev'le gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde kültür mirası olan "İbrahim Paşa camii"nin restore edilmesi talebiyle 2024 yılı devlet bütçesine konulması öngörülmüştür. Nitekim aynı çerçevede Troyan manastırının tadilâtı için de devlet bütçesinden 1 349 000 leva ayrılmıştır.

İlgili karar kamu finansları kanununun 109 maddesi 3. fıkrasına istinaden, dinler kanununun 28. maddesi 5. fıkrasıyla bağlantılı olarak ve 2024 yılı devlet bütçesi kanunu mucibince 76. madde 1. fıkra ile 106 madde 2. fıkrası ile 13 No'lu  kararnamede yayınlanmıştır.

Ayrıca İbrahim Paşa camii' nin tadilâtına yönelik ayrılan meblağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'da restore ettiği "Aya Stefan" Demir kilise'ye karşılık bir teşekkür ifadesidir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftülüğü yıllardan bu yana göz ardı edilen kültürel mirasa sahip çıkma çabalarını siyasî emeller doğrultusunda kullanılmasını kabul etmemekte, bu hususta herkesi sağduyulu ve anlayışlı olmaya davet etmektedir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.