Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmed, Türkiye'nin Tekirdağ ilinde "Bulgaristan ve Batı Trakya Türklerinin Dînî Durumları"na ilişkin düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. 

İlgili panel Trakya Üniversiteler Birliği ve Tekirdağ "Namık Kemal" Üniversitesi önderliğinde deruhte edildi. Prof. Dr. Halit Eren'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Bulgaristan Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmed, Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe seçilmiş müftüsü Mustafa Trampa konuşmacı olarak yer aldılar.

Şûra başkanı Vedat Ahmed yaptığı sunum çerçevesinde Bulgaristan'da Müslüman Türklerin kültürel varlığını ve dînî mirası tanıttı. Yapılan sunumdan bazı kesitleri paylaşmak getekirse:

"Yüksek İslâm Şûrasının bölge müftülükleri ve din görevlileri aracılığıyla yaptığı araştırmaya göre halihazırda Bulgaristan'da 1 260 000 müslüman yaşamakta ve 2500 yerleşim yerinde müslüman varlığı söz konusudur. Ülke genelinde 1750 cami ve 1300 cami encümenliği bulunmaktadır. Yaklaşık 800 cami mescit müslümanların göç etmesi ve ya din görevlisi olmayışı nedeniyle gerektiği gibi fonksiyonel değildir.

Razgrad il merkezindeki "İbrahim Paşa" camii uzun yıllar harap bir vaziyette kaldıktan sonra devlet bütçesinden ayrılan 801 000 leva meblâg ile restorasyonu tamamlanmak üzeredir. Köstendil'deki tarihi Fatih Sultan Camii'de kaderine terkedilmiş bir vaziyette ihya edilmeyi beklemektedir. 

Eski Zağra merkezindeki "Hamza bey" ve Karlovo'daki "Karlı bey" camii de haksız bir şekilde müslümanların elinden alınarak müzeye dönüştürüldükleri herkese malûmdur.

Diğer yandan sevindirici olan da şudur ki, son yıllarda Bulgaristan devleti Başmüftülük kurumunu finanse etmektedir. Bu olumlu gelişmelerin devam etmesi Bulgaristan müslümanlarını gelecek noktasında ümitlendirmektedir. Umarız ki, öteden beri değişik vesilelerle günümüze kadar taşınan müslüman düşmanlığı ve kırıcı önyargılar aşılır ve yetişen nesiller daha huzurlu ve hoşgörülü bir ortamda yaşam sürerler".

Tekirdağ'da gerçekleştirilen panele özellikle Deliorman ve Kırcaali bölgesi göçmenlerinin ilgisi büyük oldu. Panelin özel misafirleri arasında Türkiye Cumhuriyeti eski meclis başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da yer aldı.

 Şûra başkanının maiyyetinde bulunan Sofya bölge müftüsü Beyhan Mehmed ve Haskovo müftüsü Erhan Recep panel sonunda hep birlikte Tekirdağ'daki Balkan Araştırmaları Merkezi'ni görme imkânı buldular.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.