Rodopların şirin kasabası Madan'da 1200 kişinin bir araya geldiği geleneksel kurban merasimi düzenlendi. İlgili merasimde Cenâb-ı Hak'dan sağlık, afiyet ve bereket istendi. Dualar yapıldı.

 Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Paşmaklı müftüsü Necmi Dıbov, Devin müftü vekili İzzet Calev, Madan belediye başkanı Fahri Mollahüseyinov ve belediye meclis başkanı Bedri Bazenikov ilgili kurban programının şeref misafirleri oldular.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci kurban vesileyle bir araya gelen kalabalık cemaate "Çağdaş toplumda müslümanların temel problemleri" eksenli anlamlı bir konuşma yaptı. İslâmî değerleri koruyup yaşatmanın problemlerin çözümünde kilit rol oynadığını hatırlattı. Кonuşmasının sonunda bu meresimi organize edenlere teşekkür etti ve bereket duası yaptı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.