Viyana Üniversitesi "Avrupa'da İslâm Eğitimi" konulu çevrimiçi panel düzenledi. İlgili üniversitenin eğitim bilimleri enstitüsü daveti üzerine Başmüftülük Dış İlişkiler Dairesi uzmanı Hayri Emin çevrimiçi panele katılım sağladı.

Hayri Emin panele katılan öğrencilere Bulgaristan'da islâmî eğitimin seyrini anlattı. Bununla birlikte Bulgaristan müslümanlarının dînî hayatını ve Başmüftülüğün faaliyetleri hakkında sunum yaptı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.