Bulgaristan Başmüftülüğü 2024 yılı eğitime destek kampanyasının sonuçları belli oldu. Her yıl ülke genelindeki bölge müftülüklerinin öncülüğünde geleneksel olarak yürütülen İslâmî eğitime destek kampanyası bir milyon levaya yaklaştı. Toplanan meblâg ile Başmüftülüğün öncelediği Kur'an kurslarının desteklenmesi, devlet okullarında okutulan din derslerinin sağlıklı yürütülmesi ve eğitim materyalleri hazırlanması öngörülmektedir.

Eğitim kampanyasının ulaştığı rekor seviye yapılan müftüler toplantısında değerlendirildi. Bu manada Yaz Kur'an kurslarının hazırlıkları da ele alındı. Dolayısıyla muhtelif bölgelerde yapılacak olan Kur'an kurslarında iyi nesiller yetiştirme, semereli neticeler alma gayretleri devam edecektir.

Yaz döneminin sonunda her yıl yapılan bölgesel ve millî temel dînî bilgiler yarışması en iyileri tekrar bir araya getirecektir.

Toplantının gündeminde 2024 yurtiçi ve yurtdışı kurban kampanyalarının yürütülmesi de ele alındı. Önemli bir gündem maddesi olarak imamların kategorizasyonu kapsamında bazı tekliflerin uygulanabilirliği konuşuldu.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.