Devlet Başkanı Plevneliev: Toplumun gücü dayanışma ve muhtaçlara uzatılan eldedir

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Müslümanların mübarek Ramazan ayı başlaması münasebetiyle evsahipliği yaptığı iftar yemeğinden önce bulunduğu açıklamada “ Tolumun gücü dayanışmada ve muhtaç olanlara, kaderin imtihan ve zorluklar getirdiği bütün insanlara uzatılan eldedir” dedi. Devlet Başkanı Plevneliev, Cumhurbaşkanlık kurumunun Bulgaristan’daki Müslümanların geleneklerine karşı derin bir saygı ifadesi olan bu güzel girişimin kökleştiğini vurguladı. İftara Bulgar Patriği Neofit, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Bulgaristan’daki geleneksel dinlerin temsilcileri, milletvekilleri, diplomatlar, ilim adamları ve sanatçılar, Suriye’deki savaştan kaçan aileler katıldılar.
Devlet Başkanı, Bulgaristan’da bayramların ve zorlukların paylaşıldığını ve çeşitliliğe saygı duyulduğunu, ortak bir ev inşa edildiğini iftar yemeğine katılarak gösteren herkese teşekkürlerini sundu.” Ayrıca dinleri ne olursa olsun Bulgaristan vatandaşlarının hep birlikte günlük yaşamın zorluklarının, sıkıntı ve musibetlerinin üstesinden geldiklerini ekledi. Bununla ilgili de Asenovgrad’a bağlı Novi izvor köyündeki Müslüman ve Hristiyanların Ortodoks bir mabedi onardıklarını veya mayıs ayı başında Kırcaali Bölge müftüsü ile kilise papazının kurban merasimi düzenlediklerini örnek olarak gösterdi.
Cumhurbaşkanı sadece bir kaç gün önce İslam dinine mensup bir kaç Bulgaristan vatandaşını “Sivil Katkı Nişanı” ile ödüllendirdiğini, bu kişilerin Totaliter Komünist rejiminin en karanlık yıllarında temel insan haklarının korunması için mücadele etme cesareti ve onura sahip olduklarını hatırlattı. ”Onların yiyiğitliği en büyük kötülüğün de önlenebileceğine dair örnek ve delil teşkil etmektedir. Yeter ki kötülüğüe karşı yoğun ve kesin bir mücadele verilsin, insanların farklı dine, etnik gruba, kültürel ve sosyal köklere, farklı siyası görüşlere sahip olsalar da birleşsinler ve nefrete hayır desinler.
Rosen Plevneliev, gerçekten yana olduğunu ve unutmaya karşı olduğunu, geçmişin karanlık sayfalarının silinmemesi gerektiğini, aksine öğrenilmesi ve hatırlanması gerektiğini belirtti. “ İnanıyorum ki, sivil dayanışmanın dini ve milliyeti yoktur ve bu anlaşma ve hoşgörü ve karşılıklı saygı ile ilgili demokratik prensiplerinin korunması için en kısa yoldur.

Başmüftü:Bu iftar ülkemizdeki çoğulcu demokratik yapının olgunluğunu ve gücünü açıkça göstermektedir
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı yaptığı konuşmasında, “Aramızdaki kardeşliğin pekişmesine vesile olan mübarek Ramazan ayının ilk gününde bizleri iftarda bir araya getirdiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve başında bulunduğu kuruma teşekkürlerimi sunmayı fırsat bilirim.
Sözlerine göre Cumhurbaşkanı Plevneliev’in dinleri fark etmeksizin Bulgaristan’ın bütün vatandaşlarına karşı gösterdiği saygı ve destek ifadesi çok yüksek bir övgüyle değerlendirilecektir.
“ Tartışılmaz liderliğiniz sayesinde, iyi ilişkileri ve bütün Bulgaristan vatandaşları arasındaki hoşgörüye dayanan karşılıklı dayanışma ve eşitliğin ruhunu simgeleyen bu akşamki iftar ülkemizdeki çoğulcu demokratik yapının olgunluğunu ve gücünü göstermektedir”.
Dini lidere göre Cumhurbaşkanının himayesi ve evsahipliğinde düzenlenen iftar yemeği sayesinde yalnızca İslam dünyasına değil, bütün Bulgaristan halkına dostluk, hoşgörü ve dayanışma mesajları ulaştığını ve bunun Bulgaristan Müslümanları tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Dinin misyonu inanç yoluyla manevi ve barış idealine ulaşmak için insanlara rehberlik etmektir.
Başmüftü sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ve insanoğlu çok dinamik ve değişken bir süreçten geçiyor. 21 y.y.da karşı karşıya kaldığımız farklı ve çok sorunlar vardır. Bu sorunların üstesinden gelmek için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, uzlaşmaya, hoşgörüye ve barışa ihtiyacımız var. Bu dönemlerde dini inançlar, ahlaki ve sosyal değerler daha büyük önem kazanmaktadırlar. Dinin misyonu manevi ve barış idealine ulaşmak için insanlara rehberlik etmektir. Ayrıca karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışı aşılamaktır”.
İfadesine göre din adamlarının misyonu, dini en temiz ve en anlaşılır şekliyle topluma sunmaktır. “Böyle bir faaliyetin başarılı olabilmesi için karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışın pekişmesi önemlidir. Doğal olarak, hiç de az olmayan zorluklarla mücadele eden dini liderlerin sorumluluğu en büyüktür. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, dini liderler görevlerini yerine getirirken ve dini topluluklara rehberlik ederken dini hürriyetler alanında mevcut problemlerin de çözülmesi gerekiyor. İşte bu problemlerin çözümünde devlet ve hükümetin desteği önemlidir. Zira karşılıklı anlayış, iyi niyet ve yardımlaşma yoksa, problemlerin çözülmesi imkansızdır.Cumhuraşkanı tarafından gösterilen ileri görüşlülük sayesinde Bulgaristan’daki Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorunlarının çözüm bulacağına dair inancımı ifade etmeyi fırsat bilirim. Bu bağlamda bu akşamki iftarın bizi cesaretlendirdiğini belirtmek isterim.”
 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.