Başmüftülük “Aziz Georgi” kilisesini kundaklama girişimini kınıyor

Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti, Sopot’ta bulunan “Aziz Georgi” kilisesinin kundaklanmasına yol açan vandalizm girişimini şiddetle kınıyor.
Müslümanların ve Hristiyanların dini mabetlerine yönelik saldırılar ülkemizin demokratik gelişmesine çomak sokmaktadır. İnançlı vatandaşların adına en kısa sürede suçluların bulunması ve cezalandırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.
Son yıllarda kilise ve camilere yönelik benzer tahripçilik eylemlere sıkça şahit oluyoruz ve bu durum dini mezheplerinin derin endişe duymalarına yol açmaktadır. Söz konusu eylemler inançlı kişilere yönelik açık ve kaba provokasyonlar olup barışçıl bir şekilde birlikte yaşama amacımızı zedelemektedirler.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.