Başmüftülük temsilcileri Ufa’da düzenlenen “İslami eğitim” uluslararası konferansına katıldılar

Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin güzel başkenti Ufa’da 22-23 Ekim tarihlerinde İslami eğitimin sorunlaraına adanan uluslararası eğitim-uygulama konferansı düzenlendi.” XXI. yüzyılın eğitim alanında İslam’ın idealleri ve değerleri” konulu konferans Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi (TSDUM), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ufa’da bulunan TSDUM Rusya İslam Üniversitesi ve İSESKO Uluslararası İslami Eğitim örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa Rusya Federasyınu, Baltık devletleri, İspanya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan, Ürdün, Fas, Kırgızıstan, Özbekistan vs. ülkelerden 300’ün üzerinde bilimadamı, dini önderler ve devlet kurumları temsilcileri iştirak ettiler.

Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftüsü Talgat Taceddin’in daveti üzerine Bulgaristan Başmüftülüğü, Başmüftü yardımcısı Vedat Ahmet ve Dobriç Bölge Müftüsü Bilal Darcan tarafından temsil edildi.

Başkurdistan Halk Meclisi’nin büyük salonunda düzenlen konferansın ilk gününde tebrikler sunuldu, bilim adamları, üst düzey devlet yöneticileri ve farklı ülkelerin üst düzey dini temsilcileri açılış raporlarını sundular.

Konuşmacılar, İslami eğitimde çağdaş metodların kullanımı, İslami eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve ıslah edilmesi gerekliliği, dini ve eğitim kurumları arasında daha etkin işbirliğinin sağlanması, insanların iyiliği için gönderilen son ve hak dini olan İslam dininin yorumunda aşırılığın önlenmesi ve doğru bir şekilde tanıtılması için

koşulların temin edilmesi konularına ağırlık verdiler. Dini-eğitim alimliğinin tanınması önemine

Konferansın birinci gününde konuşma yapan Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet, Bulgaristan Başmüftülüğü adına tüm katılımcıları selamladı ve ortak tarih, dil ve dini paylaşan Bulgaristan ve Rusya Müslümanları arasında daha yoğun ilişkilerin kurulmasını temenni etti.

Şeyhülislam T. Taceddin, bir ay önce Bulgar şehrinde İslam bilimleri alanında master ve doktora öğrencileri için Rusya İslam Akademisi’nin açıldığını ifade etti. Aynı zamanda İstanbul Müftülüğü’nün desteği ile Ufa şehrinde Rusya İslam Üniversitesine hizmet verecek 6 000 metre karelik bir eğitim alanının inşaasına başlandığını açıkladı. Bunun yanısıra Başkurdistan hükümetinin 2 000 kişilik dini-eğitim merkezinin yapımı için alan tahsis ettiğini ekledi.

“Holiday İn” otelinde gerçekleştirilen konferansın ikinci gününde “Dünyada İslami eğitimin durumu ve perespektifleri”, Rusya’da çağdaş İslami eğitimin tasavvuru ve İslami eğitim seviyesinin yükseltilmesi”, “ Çok kültürlü toplumda İslam’ın manevi-ahlaki değerlerinin rolü”, “ Geleneksel İslam’ın en önemli ilkeleri olarak milletler arası ve mezhepler arası uzllaşma”, “Avrasya’da Müslüman örgütleri, kültür merkezleri ve toplumlar arasında pozitif işbirliğinin pekişmesi”, Öok mehepli toplumda devlet-İslam ilişkileri”,” İslam’da kadının ailenin pekişmesi ve yetişen neslin terbiyesindeki rolü”” Müslüman geleneklerine göre gençlerin eğitimi ve gönüllü hareketlerin gelişimi” gibi konular bilim ve uygulama açısından masaya yatırıldı.

Konferansın sona ermesi ardından misafirler Ufa’da tarihi camide Cuma namazını kıldılar ve Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi’ni ziyaret etme fırsatını buldular. İslam Üniversitesi’nde de ağırlanan misafirler öğrencilerin söyledikleri ilahilerin.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.