Başmüftü Avrupa Konseyinde Uluslararası Konferansa Katıldı

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, hafta başında Brüksel’e üç günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin sebebi, Sosyal Dayanışma ve Avrupa Müslümanlar İnsiyatifi (SDAMİ) Sivil Toplum Kuruluşunun Avrupa Konseyi İşbirliğinin ortaklaşa düzenlediği ve Avrupa ile Azerbaycan’dan gelen davetlilerin de katılımı ile düzenlenen uluslararası toplantıya katılımı. Konferansın ana konusu: “Yeni birleştirici ve pozitivist Avrupa: Kültürlerarası Pratiğinin Örneği”.

Başmüftü, Avrupa Konseyindeki konferans konuşmasında Bulgaristan’daki farklı din mensupları arasındaki dinler arası diyalogun insanlara barış içinde yaşamalarını ve ihtiyaç zamanında yardımlaşma ile işbirliğini örnek olarak verdi. Aynı zamanda Başmüftülüğün hala bazı konularda sorunlar yaşamakta olduğunu,  Müslüman toplumun hakları tahdit ve мarjinal edildiğini büyük bir üzüntü ile açıkladı. Bu konuya örnek olarak da özel kanun olmasına rağmen vakıf mallarının iadesinde karşılaşılan sorunları ve Müslüman toplumun hür iradeleri ile dinî liderlerini demokratik bir şekilde seçme hakkı olan Millî konferans kararlarını bazı art niyetli provokatörlerin itirazları sonucu kolaylıkla iptal edilebilir olmaları.

Avrupa Birliği Konseyi müdürü ve özel temsilcisi olan Torbıorn Froysnes Eksalasları kendi konuşmasında: Avrupa Konseyi temel ilkelerinde yer alan prensiplerin demokratik değerler ve farklı dinî ve etnik grupların bir arada yaşama hakkı olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi temsilcisi, Avrupa Konseyi tüzüğünün birinci maddesini zikrederek: “Avrupa Konseyinin temel amacı üyeler arasında daha fazla ortak miras ile ekonomik ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştrıcı olan idealleri ve prensipleri koruma ve gerçekleştirmede birlik sağlamaktır” dedi. Froysnes, Avrupa Konseyinin kuruluşundan itibaren ülkelerin faaliyetlerini kolaylaştıran birden fazla standart, tüzük ve mukavelenameler ile 200’den fazla belge düzenlemiştir ancak bazı devletler kabul edilen tüzük, mukavelename ve belgeleri uygulama konusunda isteksiz davranmaktadır.

Elçi Froysnes, eğitimin ve dilin önemine vurgu yaparak, insanların yaşadıkları yabancı ülkelerde kanunlara ve kurallara riayet etmeleri daha çabuk adapte olmalarına yardımcı olacak bu da onları dünya vatandaşı yapacak dedi. 

Eğitim, Avrupa Konseyine bağlı “Kuzey-Güney” araştırma merkezi başkanı Dr. Jan Mari Heyd’in sunduğu raporun ana konusu “Eğitim” di. Dr. Heyd’e göre eğitim, insanların hayatlarında istedikleri her kapıyı açan yeğane yoldur.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.