Başmüftülük hac organizasyon ekibi için Taif ziyareti düzenledi

Başmüftülük, Kutsal topraklarda bulunan ve hacıların organizasyonu ile meşgul olan ekip için Taif şehrine ziyareti düzenledi.Taif şehrinin bir kaç özelleği var. En yeşil ve nizamlı şehirlerden biri olmasından dolayı turistik bir şehir olarak da bilinmektedir. Şehrin daha önemli diğer bir özelliği ise Hz. Muhammed (S.A.S) İslam’a davet etmeye başladığı ilk yıllarında şehri ziyaret etmesi ve halkı Allah’a ve insanlığa gönderdiği mesajına inanmalarına davet etmesiyle ilgilidir. Taif halkı bu çağrıya cevap vermemiştir, ancak Addas adındaki bir Hristiyan hizmetçi, Allah’ın Elçisini karşılayarak, ona Taif’in meşhur üzümünü ikramda bulunmuş ve İslam’ı kabul etmiş.
Organizasyon ekibi Taif’te meşhur Abdullah bin Abbas camiini de ziyaret etti. Hz. Peygamberimizin (S.A.S) amcası Abbas’ın oğlu olan Abdullah bin Abbas özellikle tefsir ilmine vakıf olmasıyla ünlüdür. Abdullahbin Zübeyr zamanında şehre yerleşen Abdullah bin Abbas, yetmiş yaşına kadar yaşamıştır. 687 yılında vefat ettiğinde beyaz bir güvercinin kefenine girdiği ve toprağa verilene kadar kefenden ayrılmadığı rivayet edilmektedir..
Abdullah bin Abbas camiinin bünyesinde aynı adı taşıyan kütüphane var. Kütüphane, Hicaz bölgesinin Türk yöneticisi Muhammed Reşid Şirvani Paşa tarafından inşaa edilmiştir. Önemli ilim merkezlerinden biri olan kütüphaneye asırlar boyunca kitaplar bağışlanmıştır. XIX. arın başlarında kütüphanedeki kitap sayısı on bini geçmiş. Aralarında 30 kadar Sahih Buhari hadis kitapları de bulunuyor. 1927 yılında kütüphane fonundaki kitaplar Mescid-i Haram’ a aktarılmıştır. 1964 yılında kütüphane yeniden açılmıştır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.