Başmüftülüğün Temyiz Mahkemesindeki Veraset Davası Hakkında Tekzib

Konu: Bazı yazılı medya organlarında Başmüftülük Temyiz Mahkemesi’nde 1500 vakıf malı hakkında yürüttüğü davayı kaybeti başlığı ile çıkan haber hakkında.

Bu tekzib yazısı ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün Temyiz Mahkemsi’nde açtığı dava olmadığını bilgilerinize arz ederiz.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün 1500 vakıf malı hakkında hak idda ettiği gerçeği yansıtmamaktadır.

Başmüftülüğün söz konusu dava nedeniyle vakıf mallarının iadesi için yürüttüğü davaları veya bir davayı kaybettiği doğru değildir. 

Başmüftülüğün, Temyiz Mahkemesi’nin kararına göre 1949 yılından önce var olan Cemaat-i İslamiyeler ile diğer tüzel kişilerin varisi olmadığı doğru değildir.

Temyiz Mahkemesi 28.01.2016 tarihinde 2451/2015 numaralı ikinci ticari bölümüe göre karar vermiştir.

Yukarıda zikredilen karar ile Bulgaristan Müslümanalrı Başmüfütülüğü’nün iadesi için dava açılan vakıf mallarından herhagi birisinin ne sahibi olduğu ve ne de sahibi olmadığı belirtilmemektedir. Ayrıca Bulgaristan Müslümanları Baimüftülüğü’nün 1949 yılından önce var olan Cemaat-i İslamiyelerin varisi olmadığı da zikredilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi’nin kararı ile Sofya İstinaf Mahkemesi’nin kararı tasdik edilmiş olup, Sofya Şehir Mahkemesi’nin veraset davası hakkındaki kararı hükümsüz sayılmıştır.

Sofya İstinaf Mahkemesi’nin ve Temyiz Mahkemesi’nin kararlarına istinaden veraset davası, iddia prosedürü takip edilerek tekrar dava açılacaktır.    

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, kanunların verdiği haktan yararlanıp veraset davası ile ilgili iddia prosedürüne göre tekrar dava açacaktır.          

Dinler kanununun açık bir şekilde redakte edilmemesi, veraset konusunu belirleyen madde hem iddia prosedürü yolunu takip ederek dava yoluna imkan veriyor olması hem de koruma prosedürüne imkan veriyor olması, davanın koruma prosedürü bölümünde görülmesine neden olmuştur.

Sofya İstinaf Mahkemesi’nin ve Temyiz Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, yukarıda isimleri zikredilen mehkemelerin görüşlerine uyarak ve Temyiz Mahkemesi’nin tavsiyesine istinaden tekrar dava açacaktır.

Tekrar açılacak olan dava, vakıf mallarının iadesi hakkında olmayıp, veraset davası olacaktır.

İadesi istenilen yaklaşık 30 adet vakıf malı için yerleşim bölgelerine göre farklı şehirlerde ve mahkemelerde 30 dava açılmıştır. Veraset davasının önemi vakıf mallarının aidiyeti kararı için de önem arz etmektedir. Bu vesile ile Başmüftülüğün veraset davası ile ilgili açacağı dava tamamlanmadan, vakıf mallarının aidiyeti hakkında karar verilemez. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.