Yüksek İslâm Şura Başkanı: Birleşmeden Güç Doğar, Özellikle Bu Birleşme Allah Adına ise

Yüksek Şura Meclisinin yeni vekalet döneminin ilk oturumu eski ve yeni üyelerin katılımı ile başkentin bir hotelinde gerçekleşti. Meclisin ilk oturumunda Yüksek Şura Başkanı Vedat S. Ahmed konuklara hitaben: “Bugün benim için bir onurdur 24.01.2016 tarihinde yapılan oğlan Ulusal Müslümanlar Konferansın’da seçilen Yüksek İslâm Şura Meclisin ilk oturumunu açmak. Bu vesileyle Allaha en içten şükranlarımı sunuyorum bize bu harika bir okadarda sorunlu görevi, son gerçek dine hizmet etmeye fırsatı verdiği için” dedi.

Yüksek Şura Meclis başkanı konuşmasında, makamların geçici olduğuna ve onların Allah'a hizmet etmek için olduklarına değindi. O, Cemati İslamiyeye yani müslüman toplumuna delegelerin serbest oyları ile şimdiki yönetimi seçtiklerine teşekkür etti.

Vedat S. Ahmed: “Yüksek Şura Meclisi Başmüftülüğün merkezi kolektif yönetim organıdır ve  5 yıllık görev süresi ve 25 kişiden oluşmaktadir dedi. Meclis (Şura) bizim faaliyet ve organizasyonlarimizda tevhidin yansımasıdır dedi. İstişare, Peygamberimiz Muhammed (s.a.s) sünnetini ve onun mübarek sahabelerinin yolunu takib etmektir. Allah (c.c) Şuara süresinin 38 ayetinde soyle buyurmaktadir:Ve onlar, Rab’lerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar, işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler...” hatırlattı.

    

Şura başkanınin sözlerine göre şura İslâm dinin çok önemli anını temsil etmekte, Şuara suresi İslam'ın bazı temel prensipleriyle anılmakta. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz ayet Mekkede nüzül edilmiştir müslümanların azınlık olduğu dönemde. Şuara’da bereket vardır, onun sonucu bilgeliktir. Bu nedenle Şuara suresi Müslüman toplumunun gelişmesi için çok önemli bir faktör dur dedi.

Vedat S. Ahmed: “Karar verme açısından gereken herşeyi yaptıysak, hiç şüphesiz bu bizim lehimize olacaktır, görünürde bizim aleyhimize gözükse bile. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s) vahiy almasına rağmen sahabeler tarafından en çok istişare eden olarak anılmıştır” dedi.

 Şura Başkanı'nin ifadelerine göre istişarede rahmet ve bereket vardır, çünkü entelktüel çabalar en çok iyilik adına birleşmekte. Şura, toplumu birleştirir ve güçlendirir. Han Kubrat’ın sopalarla olan efsanesinden bildiğimiz gibi “Birlikten güç doğar” özellikle bu birleşme Allah adına ise.  

Yüksek Şura Meclis Başkanı şura üyelerine: Biz Birlikten güç doğduğunu bu kısa ömrümüzde gördük, umutluyuz bundan sonra düşenceler ve duygular birliğinin, faaliyetlerimizin birleşmesinin sonucunda mutlu anlar yaşamaya” dedi.

 

Dr. Mustafa Hacı, meclis üyelerini selamlama konuşmasında: “ Bizim görüşümüze göre Cemat-ı İslamiyelerde dışlanacak kimse yoktur. Yanımızda her insan önemlidir hele bu insanlar müftü, imam, öğretmen, cami encümen başkanı vs. gorevleri ifa ediyorlarsa. Bizim için insanlar bu açıdan önemlidir, hiçbir Yüksek Şura Meclis uyesi Meclisin kendisi değildir. Yüksek İslâm Meclisi meşru kararlar aldığı için çoğunluğun var olduğu zaman meclis sayılır” dedi.  

Başmüftünün sözlerine göre Yüksek İslâm Şura Meclis üyeleri belirli bölgenin sorunlarını çözmek için burada değiller. Onlar ülke çapında Cemat-ı İslamiyenin genel siyasetini kabul etmek için buradalar. Meclis üyleri kabul edilen ve tatbik edilen  bir program çizmek için bir aradalar. 

Başmüftü: “Karşılaştığımız sorunlarımızdan bir tanesi insanların Yüksek Şura Meclisi'nin ne yaptığını bilmemeleri. Biz, şura üyelerinin burada kendi sorunlarını çözmek için olmadıklarını halka göstermeliyiz ve orta bir yol bularak cennetin sadece hocaların ve Yüksek Şura Meclisi üyelerinin olmadığına göre herkes kendi işini yapması gerekir” dedi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.