Sofya Şehri Mahkemesi 24 Ocak 2016 Tarihli Olağan Milli Müslümanlar Konferansını Kaydetti

Sofya Şehir Mahkemesi yeni seçilen Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin merkezi idaresini  Başmüftü Mustafa Hacı ve Yüksek Şura Başkanı Vedat Ahmed önderliğinde kaydetti.

Sofya Şehir Mahkemesi №1659/2003 №11  kararı ile 24.01.2016 tarihli Olağan Millî Müslümanlar Konferansının yasallığı hakkında kararını açıkladı.   

Mahkemenin kararına göre ve Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin tüzüğünde yapılan değişikliklere göre 24.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Millî Müslümanlar Konferansında, Başmüftü olarak Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslam Şura Başkanı olarak Vedat Ahmet’in seçimi  ve Yüksek İslam Şura üyelerinin seçimi yasaldır (Dinler kanununa ve Başmüftülük tüzüğüne göre) ve bu yeni gelişmelerin kayıt isteği makul bulunarak mahkeme defterine kaydeder. Karar kesindir.

Sofya Şehir Mahkemsi’nin kararı Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin önceki ve şimdiki yönetimlerinin meşruiyetleriyle ilgili noktayı koyar ve  Bulgaristan Müslümanları Diyaneti yönetiminin faaliyetlerine önümüzdeki 5 yıllık süreçte rahat hizmet etme imkânı verir.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti, Bulgaristan yargı kurumlarının bağımsızlık ve adaletine herzaman saygı duymuştur. Bulgaristan yargı kurumları, bir kez daha baskı altında kalmadan vicdanlarıyla çalıştıklarını ispat ettiler.   

Bulgaristan Müslümanlarının özgür bir şekilde dinî liderlerini seçebilme haklarının olması, Bulgaristan’daki demokrasi için güçlü bir turnosoldur.

Ek: karar №11 kişisel veriler silinmiştir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.