Başmüftülük Viena’da Gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik İşbirliği Tekşilâtı Konferansında Müslümanların Sorunlarını Sundu

 

Müslümanlara yapılan hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı mücadele stratejilerinin belirlenmesi için  Şubat 2016 tarihinde Viena’da, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODKİH) Almanya başkanlığında, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen konferansın odak noktası oldu. 

“AGİT bölgesinde Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık ile ilgili kapsamlı yaklaşım” konulu konferans esnasında katılımcılar, müslüman kadınlara karşı yapılan ayrımcılığa karşı mücadele, eğitim ve medyanın hoşgörüyü teşvik etme rölünü ve Müslüman toplulukların güvenliğini sağlayacak ve güçlendirebilecek alanları tespit ettiler.  

ODKİH birinci başkan yardımcısı Beatris Balbin: “Katılımcıların önerileri sivil toplumlar ile hükümetleri destekleme ve gelişmelerine yardımcı olma adına bize destek sağlayacak” dedi.

Konferans, AGİT bölgesindeki Müslüman toplumlar için nefret kaynaklı suçlarda, müslümanlara karşı yapılan ayrımcılıklarda ve hoşgörüsüzlüğün giderilmesinde öneriler sunmak ve bu yönde son bir yıldaki gelişmelerin değerlendirilmesi iyi bir fırsat oldu.  

 Toplantıda, Müslüman toplulkların güvenliği, medya ile çalışma yöntemi, müslüman kadınlara karşı iş sağlamada ve eğitimlerinde ayrımcılık görşülen konuların bazıları idi.

Konferansta, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Genel sekreter Ahmet Ahmedov ile Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hayri Emin tarafından temsil edildi. Başmüftülük temsilcileri, özellikle medyanın toplumda Müslümanlar aleyhinde imaj yaratma rölüne ve bu durumun Müslümanlar için belrisizliklerle ve sıkıntılarla dolu bir ortam oluşturduğuna dikkat çektiler. Foruma Türk ve Bulgar Kültür Derneği - TURKDER Başkanı Fahriye Murat’ta katıldı, başkan Fahriye Murat, Müslüman kadınların iş bulmada ve eğitimdeki sorunlarını açıkladı. 

Forumda, AGİT bölgesinden 50 farklı organizasyonun temsilcileri yer aldılar. Bu konferans, ODKİH üstlendiği birçok faliyete dayanmaktadır bunlar Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla başedebilme, ilaveten müsülman kadınlara karşı yapılan ayrımcılığa uzman seminerlerinin düzenlenmesi, din ve ırka dayalı düşmanlığa karşı yargı organlarının ve sivil toplum kuruluşlarının daha aktiv hzimet verme programları ile medyada müslümanların kötü imajının sonlandırılması.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.