Yüksek İslam Şurası Bölge Müslüman Konferanslarının Mart Ayı İçerisinde Gerçekleştirilmelerini Kararlaştırdı

 

Yüksek İslâm Şurası 26 Şubat 2016 tarihinde başkent Sofya’da gerçekleştirdiği olağan aylık oturumunda, Mart ayı içerisinde Bölge Müslüman Konferanslarının gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin tüzüğü gereğince, Yüksek İslâm Şura’sı, Bölge Müslüman Konferansları’nın tarihlerini, gerçekleştirilecekleri mekanları ve gündemi belirledi. Aynı zamanda Bölge Müslüman Konferansları, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin danışma organıdır. Bölge Müslüman Konferansı, bölge dâhilinde ikamet eden Müslüman toplumunun dinî sorunları hakkında görüş beyan etme hakkı olduğu gibi, Yüksek İslam Şura’sına sayıları üçü geçmeyecek Bölge Müftü adayının isimlerini bildirme yetkisi vardır. Beyan edilen isimlerden birisi Bölge Müftüsü olarak tayin edilmektedir.

Yüksek İslâm Şura’sının kararı doğrultusunda, Bölge Müslüman Konferansları 10 – 24 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen Bölge Müslüman Konferansları neticesinde alınan kararlar, Yüksek İslâm Şurası’na sunularak bir hafta zarfında, Yüksek İslâm Şurası Bölge Müftü seçimini gerçekleştirecektir.

 Yüksek İslâm Şura’sının aldığı kararı doğrultusunda, Bölge Müslüman Konferanslarının gündemi, 2011 – 2016 hizmet dönemi raporunun sunumu, bölge dâhilinde gerçekleştirilen dinî hizmetlerin mütalaası, Bölge Müftü adaylarının seçimi ve bölge Müslümanlarını yakından ilgilendiren başka dinî konuları içermektedir.

Bölge Müslüman Konferansı’na delege olarak, Bölge Müftüsü ile imam ve hatiplerin katılma hakkları vardır. Bölge Müftü adaylığı konferansın yapıldığı gün dahil olmak üzere, Bölge Müslüman Konferans temsilcilerine yazılı olarak yapılır.

Konferansların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için Yüksek İslam Şurası, Başmüftüyardımcısı Murat Pingov başkanlığında Merkezî Teftiş Komisyonu oluşturdu. Her Bölge Müftülüğü dâhilinde icra edilecek Bölge Müslüman Şurasına, Bölge Müslüman Konferansı’nı gerçekleştirme yetkisi verildi.    


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.