Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Sofya Lülin Semptindeki Mescid Hakkında Çıkan Haberlere Tekzib

Başkent Sofya’da ikamet eden Müslümanların sayısının her geçen gün artış göstermesi, başkentte Müslümanların dinî ibadetlerini yerine getirebilecek mabetlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Faaliyet gösteren tek caminin yetersizliği ve yeni cami inşaatına idari yönetim tarafından izin verilmediği bilinmektedir. Başkent Sofya’da Başmüftülük idaresinde hizmet veren camilere ihtiyaç duyulduğu, Başmüftülük idaresi tarafından yıllardan beri en yüksek düzeyde devlet idarecilerine bildirilmektedir.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Başkent Sofya’nın Lulin semtinde kaim mescit hakkında basında yer alan asılsız haberleri tekzib etmektedir. Sözkonusu mescit, Lulin semptinde ikamet eden Müslümanların talepleri üzere hizmet etmeye başlamıştır. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Lulin-6 sempti, İndira Gandi sokak №6 da bulunan binayı Müslümanların anayasal hakkı olan dinî ihtiyaçlarını karşılamaları için kiralamıştır.

Hüseyin Ebu Kalbayn başkanlığındaki yerel encümenlik Lulin semptinde ikamet eden Müslümanların teşebbüsleri neticesinde seçilmektedir. Sözkonusu encümenlik, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Tüzüğü gereince atama ile değil seçim sonucu göreve gelmektedir. Encümen başkanı olarak seçilen kişi Bulgaristan vatandaşıdır. Lulin Encümenliğinin, Dinler yasası doğrultusunca Sofya Belediyesinde kaydı bulunmaktadır.

Sözkonusu mescidin, Başmüftülüğün normları doğrultusunda hizmet verebilmesi için ve ibadetlerin yapılabilmesi için Sofya Bölge Müftülüğü’ne bağlı kadrolu imam tayin edilmiştir. Lulin Mescidi’nde imam olarak hizmet veren görevlinin adı Ahmet Karafeyzov, kendisi Bulgaristan vatandaşı dır. Orta tahsilini Mestanlı İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamış, Lisans eğitimini Ürdün’de tamamlamıştır. Diploması Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdiklenmiştir.

Adı geçen mescidde aşırı ve radikal görüşlerin yayıldığı haberleri asılsız ve gerçekdışıdır. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, topluma yansıtılan bu asılsız duyumların gerçeği yansıtmadığını bildirmektedir. Uzun yıllar bu tür asılsız spekulasyonlar ülke genelinde ikamet eden müslümanlar ve onların dini idareleri hakkında temelsiz haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü medya organlarını haberi yayınlamadan önce gerçekliği hakkında araştırma yapmaları hakkında tavsiye temketedir. 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.