Başmüftü Endonezya Eğitim ve Kültür Bakanını Kabul Etti

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Endonezya Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanı Anies Basvedan’ı Başmüftülükte kabul etti. Endonezya Eğitim ve Kültür Bakanı resmi ziyaret nedeniyle ülkemizde bulunmaktadır. Ziyaretin sebebi Bulgaristan Eğitim ve Kültür Balkanlığı ile Endonezya Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında karşılıklı yardımlaşma memorandomunun imzalanması.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, misafirine Bulgaristan Müslümanları Başmiftülüğü’nün faaliyetlerini ve Müslümanlarının dinî yaşamları ile ilgili bilgiler verdi. Aynı zamanda Başmüftü, İslam dininin Bulgaristan’da Ortodoks Hıristyanlığından sonra ikinci büyük din olduğunu söyledi.

Başmüftü: “Bizim için dünya genelindeki Müslüman topluluklarla yakın ilişkiler kurmak ve dinî hizmetlerimizde onların deneyim ve tecrübelerinden yararlanmak önemli dir” dedi. Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Müslümanlar dünyanın her neresinde bulunsalar da, aralarında var olan manevi ilişki bir gerçektir ve bu manevi ilşkinin geliştirilmesi gerekir dedi.

Bakan Anies Basvedan: “Beni kabul ettiğiniz için çok mutluyum, azınlık durumunda olan Bulgaristandaki Müslüman toplumunun durumu hakkından bilgi alabilmek için bu buluşmaya büyük önem vermiştim. Endonezya, dünya genelinde Müslüman nüfusu en fazla olan ülke, bu konuda karşılıklı yardımlaşma ve deneyimlerimizi aktarma konusunda epey ortak konularımız var. Bakan Anies Basvedan’ın ifadelerine göre Endonezya’nın üniversite öğrencilerinin istifade edebilecekleri imkanları vardır, Bulgar üniveriste öğrencilerini de bu eğitim ve burs programlarından yararlanabilecek. Endonezya, 250 milyon nüfüs ve 300’den fazla etnik gruptan oluşmaktadır, fakat bu farklılıklar farklı etnik yapıya sahip olmasına rağmen Endonezya halkını kaynaştırıp başarıya götürmektedir.       


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.