Blagoevgrad Müftülüğü Bölge Müslüman Konferansı Düzenlendi

21.03.2016 tarihinde saat 10:00’da Gotse Delçev şehrindeki Kültür Evinde Bölge Müslüman Konferansı düzenlendi. Konferansa oy kullanma hakkı olan toplam 60 delegeden 53’ü katıldı. Konferans, Bulgaristan ile Avrupa Birliği maarşlarının okunması ile açıldı. Daha sonra Ablanitsa imamı Şükrü Hane katılımcıları selamladı ve sözü Kuran-ı Kerimden ayet okumsaı için Debren köy imamı Osman Kurtev’e verdi.

Blagoevgrad Bölge Müftüsü de selamlama konuşmasında bulundu katılımcılara verimli ve hikmetli karar vermelerini diledi.

Konferans’a Başmüftülüğü temsilen Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet katıldı. Şura Başkanı, delegeleri selamladı ve geçen görev döneminde karşılaşılan sorunları paylaştı. Vedat Ahmet konuşmasında,  Bölge Müslüman Konferansı’nda alanacak kararların nekadar önemli olduğunu vurguladı.

Blagoevgrad’taki Bölge Müslüman Konferansı’na Şura Başkanı Vedat Ahmet’in dışında Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, Pazarcik Bölge Müftüsü Abdulah Salih ve Smolyan Bölge Müftüsü Necmi Dıbov’da misafir olarak katıldılar. Blagoevgrad Müftü Vekili Ali Hoca da katılımcıların arasında yer aldı. Onur misafirlerin arasında ilçe muhtarları, cami encümenlik temsilcileri ile aydınlar da hazır bulundular.

Konferansın gerçekleşmesi için Yüksek Şura Meclisin üyesi olan Lıjnıtsa imamı tarafından usul ve kurallar açıklandı. Delegeler konferansın sunucusu olarak Breznitsa Cami Encüman Başkanı Mehmet Hacı’yı ve tutanak tutmak için de Satovça imamı Ahmet Abdurahmanov’u seçtiler.

Bölge Konferansı’nın gündemi onaylandıktan sonra Bölge Müftüsü Aydın Muhammed, geçen 2011-2016 görev dönemi sırasında müftülükteki faaliyetler hakkında rapor sundu. Katılımcıları son beş yılda ulaştığı sonuçlarla tanıştırdı ve önemle şu konular üzerinde durdu: yaz ve yıllık kuran kursları, İslam eğitim haftası, yetimler haftası, camiler haftası, kutlu dogum haftası, idari ve kamu görevleri vs.

Müftünün sunduğu rapordan sonra delegeler aktif bir şekilde bölgedeki sorunları tartıştılar. Sorunlardan bazıları Blagoevgrad, Gotse Delçev camilerine ve Müftülük binasına yapılan saldırılar. Üzerinde durulan diğer konu, resmi evraklarda kadınların başörtülü resmedilmeleri, imamların güvenlik görevlileri tarafından çağrılmaları. Görüşülen konuların arasında Gotse Delçev’in cami ihtiycı da yer aldı.

Gerçekleştirilen Bölge Müftü seçiminde bir olumsuz oy ve üç üyenin de çekimser oy kullanması ile delegeler nerdeyse oy birliği ile şimdiki Bölge Müftüsü Aydın Muhammed’in adaylığını kabul ettiler, Aydın Muhammed bu görevi Kasım 2000 yılından beri yürütmektedir.

Delegeler, konferans dâhilinde Cumhurbaşkanı’na, Meclise ve Başbakan’a gönderebilmek için bildiri kabul ettiler. 

Gotse Delçev’teki Bölge Müslüman Konferansı yeniden seçilen müftü Aydın Muhamed tarafından yapılan dua ile sonuçlandı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.