Başmüftü: Müslümanlar İslam’ın Değerlerini ve Prensiplerini Açıklamakla Görevliler

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı “2016 – 2021 Müslümanlar Diyaneti” Konferansı’ndaki konuşmasında: “Dinin sosyal hayatın içine itilmiş olmasına rağmen, insanların daha iyi ve insanî ilişkiler kurabilmeleri için dinî değerlerine doğru yönelmeleri gerekmektedir. Toplumda yaşlılara, öğrencilere, çocuklara v.s. yönelik uygulanan şiddete şahit olmaktayız, bu durumlar dinî eğitimin olmamasından kaynaklanmaktadır ve bu olumsuz olaylar toplumda değerlerin değişmesini kaçınılmaz kılmaktadır” dedi. Konferans 28 Mart 2016 tarihinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından bir otelde gerçekleştirildi. Konferansın amacı geniş toplum kitlesini Başmüftülüğün gelecekteki projeleri, çalışmaları ve gelişmeyi hedeflediği yönüyle ilgili bilgilendirmek.

Konferansta katılımcı olarak yer alan diğer konuşmacılar, Doç. Dr. İbrahim Yalımov Sofya Yüksek İslam Enstitüsü eski rektörü, Vedat Ahmet Yüksek İslam Şura Başkanı, Murat Pingov Başmüftü yardımcısı, Birali Birali Başmüftü yardımcısı ve Ahmet Ahmedov Genel sekreter.

Başmüftü konuşmasında: “Müslümanlara, Müslüman olmanın suç olmadığını açıklamamız gerekir. Din hürriyeti, Bulgaristan Anayasası, yürürlükte olan kanunlar ve uluslar arası antlaşmalarla garanti edilmiştir. Bu durum bize yasal ve barışçıl araçlarla Müslümanların teröristlerle bir tutulamayacağı konusunda özgüven veriyor” dedi.   

 Başmüftü konuşmasının devamında, gençlerin vatan sevgisi ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilmeleri konusuna vurgu yaparak, barış ve özgürlük ortamının korunması için devlet kurumlarına destek verilmesini ve Müslümanlar üzerinden çıkar elde etmeye çalışan siyasilerle ırkçıların provokasyonlarına kapılmamalarına dikkat çekti. 

Başmüftü’nün ifadelerine göre, Müslümanların gelişme kaydetmeleri gereken temel noktalardan birisi İslam prensiplerinin daha anlaşılır bir şekilde anlatılması ve radikal unsurların görüşlerinin reddedilmesi. Ancak, kötü niyetli kişiler şiddet içerikli plan ve amaçlarını İslam ve cihat adına internet üzerinden yayınlayarak genç nesillere ulaşabiliyorlar. Bu nedenle İslam dini alanında uzman olan ve Allah korkusu olup Kur’an ayetlerinin ve hadislerin toplum tarafından kabul edilenden farklı yorumlanmasına izin vermeyen Müslüman kişiler tarafından okutulması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı’nın ifadelerine göre, Bulgaristan’daki Müslüman toplumuna karşı aşırı sağcı gruplar tarafından baskılar günümüzde de devam etmektedir. İki hafta önce Sofya şehrinin Lülin semtinde bir siyasi parti tarafından gerçekleştirilen sözde gösteri bu durumun bir göstergesidir. Her olayda artı ve eksiler bulunmaktadır. Bu durumda olumlu olan da, Bulgaristan’daki Müslüman toplumu, bütün olumsuzlukları Müslümanlara atfetmeye çalışan bazı kesimlere karşı (daha ziyade siyasi)  duruş sergilemeye başlamış olmasıdır. Dünya genelinde cereyan eden ve İslam’ı karalama olaylarına baktığımızda, biz İslamî değerleri ve kültürümüzü terör ve şiddete karşı korumakla yükümlü olduğumuz gibi bütün Müslümanları aynı göstermeye çalışanlara karşı da korumakla yükümlüyüz. 

“Biz Müslümanlar İslam’ın prensiplerini ve değerlerini anlatmakla görevliyiz. Her ne kadar bu ifadeler klişe olsa da, biz tekrar etmeye devam etmeliyiz. Çünkü yukarıda zikredilen taraflar bu prensiplerimizden vazgeçip onların görüşlerini almamızı istiyorlar. Bu aşırıcılıkla mücadeleyi bırakmamız, insanlığın yok olmasına izin vermemiz anlamına gelmektedir ki, normal düşünen ve sorumlu insanlar olan biz Müslümanlar tarafından bu durum kabul edilemez” dedi Başmüftü Dr. Mustafa Hacı. 

Sözlerinin devamında Başmüftü: “Dinler arasındaki diyalog, dinlerin prensiplerini değiştirme amacının olmaması ile birlikte farklı dinlerden oluşan bir karma yapılmasını da amaçlamıyor. Bu tür diyalogun amacı dinî mensubiyete bakılmaksızın insanlar arasındaki ilişkiler ve saygının oluşturulmasını amaçlamaktadır çünkü hepimiz Allah’ın yarattığı kullarız. Aslında dinler arasında diyalog yeni bir olgu değildir, diyalog Allah tarafından gönderilen ve insanlara iyiliği öğreten her peygamberin prensibidir. Diyalog eksikliği toplumlar arasında çatışmalara neden olmaktadır” dedi. 

Başmüftünün ifadelerine göre, Başmüftülük kurumu Bulgaristan’daki devlet kurumlarına karşı her zaman dürüstçe yaklaşmıştır, hâlbuki bazen devlet birilerine anne şefkati ile yaklaşırken birilerine üvey anne muamelesi yapmıştır, söz konusu ayrımcılık yapıldığında Başmüftülük kurumu her daim haksızlığa uğrayan taraf olmuştur. Bulgaristan vatandaşları olarak ülkemizdeki barışı ve demokrasiyi korumak için elimizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüyüz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.