Мüslümanlar ve Hıristiyanlar Birlikte İftarda

Loveç iline bağlı Bejanovo köyü Müslümanları ve Hıristiyanları bir araya getiren iftara evsahipliği yaptı.

Bejanovo köyünde farklı etnik ve dini gruplara mensup insanların saygı ve hoşgörü içerisinde birarada yaşamaları çok eskilere dayanmaktadır. 100 yıl önce Bejanovo Müslümanları cami arsasına bir kilisenin inşasına rıza göstermişlerdir.

Bu şekilde bugün bir avlu içinde iki mabed bulunmaktadır. İnsanlar iyi ve kötü günlerini paylaşarak birlikte yaşamalarını devam ettirmektedirler. Mübarek Ramazan ayındaki toplu iftar da bu geleneğin devam etmesine vesile oldu.

İftar yemeğine misafir olarak, Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, Loveç Müftü Vekili Necatin Mustafov ve yakın çevrelerden konuklar katıldılar.

Hemşire Maria Tsankova: “Farklı olanını sadece birlikte yaşayarak değil, aynı zamanda onu dini ve inancı sayesinde tanıma fırsatım olduğu için çok sevinçliyim” dedi. Sözlerine ilaveten şahsen diğer dinlere mensup insanların dinî merasimlerine katıldığını söyledi.

Gecenin sonunda Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, Ramazan ayın önemini vurgulayan kısa bir konuşma yaptı.  


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.