2016 Yılı Kurban Bayramı Döneminde Başmüftülüğün Sosyal Faaliyetleri

Bu yılki Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Kurban Bayramı esnasında gerçekleştirilen kurban kesme kampanyası “Kurban Yakınlaştırır” sloganı ile “Başmüftülük Sosyal Hizmetler” Dairesi tarafından gerçekleştirildi. Kurban kampanyası süresince 183 küçük baş kurbanlık hayvan toplandı. Kurbanlık 183 küçük baş hayvanın tamamı ya Bulgaristan sınırları dâhilinde ikamet eden Müslümanlar veya yurt dışında ikamet eden Bulgaristan kökenli Müslümanlar tarafından bağışlandılar. Kurban kampanyası, yurt dışında benzer kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirildi, bu vesile ile kurbanlarını Bulgaristana gönderen yabancı uyruklu hayırseverler de Başmüftülüğün önderliğinde gerçekleştirilen kampanyaya iştirak ettiler. Başmüftülük “Sosyal Hizmetler” Dairesi, Bölge Müftülüklerinin de yardım ve destekleri ile kurban kampanyası dâhilindeki çalışmaları bizzat takip etti.  Kurban Bayramı zarfında, Bulgaristan genelinde 223 büyük baş ve 183 adet küçük baş kurban kesildi. Kurbanlık hayvanların taksimatı 17 440 pakete denk gelmektedir. Her payın ortalama 10 pakete (pay) denk geldiği kabul edilirse, kampanya döneminde 17 440 aileye veya 69 760 kişiye (eğer her ailenin ortalama dört kişiden oluştuğunu kabul edersek) yardım peketinin ulaştığı anlaşılmaktadır.

Başmüftülük “Sosyal Hizmetler” Dairesi görevlileri, Kurban Bayramı esnasında kampanyaya destek veren sivil kuruluşların temsilcileri ile birlikte kurbanların kesim ve paketlerin dağıtımı esnasında, kampanyanın şeffaf, açık ve net olması ve her bölgede ihtiyaç sahipleri ile bizzat görüşme imkanının sağlanması için dokuz farklı bölge müfülüğünü ziyrette bulundular.

Kurbanlarını bizlere gönderen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun, Yüce Mevla hem bu dünyada hem de ahirette kendilerine yaptıkları hayırlardan dolayı bereket ve refah versin inşallah.

Allah bütün Müslümanların kurbanlarını kabul etsin.  


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.