Ünlü Muhhadis Şuayb el – Arnauti (r.a.) Vefat Etti

Uzun süren hastalık döneminden sonra dünyaca ünlü muhaddis (hadisçi) Şeyh Şuayb ibn Muharrem el – Elbani el – Arnauti (r.a.) 88 yaşında vefat etti.

Şeyh Şuayb el – Arnauti (r.a.) 1928 yılında Suriye’nin Damask şehrinde doğmuştur. Erken yaşlarda Kuran-ı Kerim’i ve Peygamberimiz Muhammed’in (s.a.s) sünnetini öğrenmeye başlamıştır. Gençlik yıllarında ünlü ilim adamları Şeyh Salih el-Farfur, Arif el-Dudji gibi ünlü ilim adamlarından Arap dili ve morfoloji eğitimi almıştır. Daha sonra tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında eğitim almış, 1955 yılında ise çeşitli İslâmi literatür ihtiva eden el yazma eserleri araştırma ve redakte etmeye başlamıştır. Arap dünyasında en prestijli yayın evlerinden biri olan "El Mekteb El-İslâm" yayınevinde 20 yıl çalışmıştır. 1982 Umman’daki  "Müesseset-ür Risale" yayın evinde çalışmalarına devam etmiştir. Hayatının en verimli yılları olan bu dönemde birçok kitabı incelemeyi ve tasnif etmeyi başarmıştır. Bu eserlerden bazıları şunlardır:  

* İmam Begavi’nin16 ciltlik eseri olan “Şerh es – Sünne”  

* En – Nevevi’nin 12 ciltlik eseri olan “Ravdat – üt – Tâlibin” (Abdulkadir el – Arnauti ile birlikte)  

* İbn Manzur’un 12 ciltilk eseri olan “Mezheb el – Agani”

* İbn Muflih el – Hanbeli’nin 10 ciltlik eseri olan “El – Mubdiu fi şerh el – Muknî”

* İbn Cevzi’nin 9 ciltilk eseri olan “Zad – ul Mesir fi ilm et-tefsir (Abdulkadir el- Arnauti ile birlikte)

* Ez – Zehebi’nin 25 ciltilk eseri olan “Seyru Ealem en Nubelya”

*”Sünen-i Tirmizi” – 16 cilt

*”Sünen-i Nesai” – 12 cilt

* “Sünen-i Darakutni” – 5 cilt

* İmam Ahmed ibn Hanbel’in 50 ciltlik eseri olan “Müsned”

* Ez – Zehebinin “Tarih’ul – İslâm (Beşar İvad ile birlikte) - tamamlanmamış

 

İnşallah Yüce Mevla İslâm alemi ve Müslüman topluluğu için yaptığı hizmetlerinden dolayı kendisini cennetle ödüllendirsin.

İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raci’ûn(Allah’tan geldik  ve Ona döneceğiz)


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.