Başmüftülük Temsilcileri Vırşets Şehrinde Gerçekleştrilen Dinlerarası Konferansa Katıldılar

Ekim ayının üçüncü haftasında Vırşets şehri altıncı kez “Hümanizım, İlim ve Din” adlı geleneksel ilmî konferansa ev sahipliği yaptı. Toplantı, Bulgar İlimler Akdemisi Başkanı Akademik Stefan Vodeniçarov’un önderliğinde gerçekleştirildi. Vırşets şehrinde gerçekleştirilen bu yılki konferansın konusu “Mesaj Olarak Dinî Semboller”. Konferans, Bulgaristan Cumhuriyeti Dinî Topluluklar Millî Konseyinin Dinlerarası ve Etnokültürel Diyalog Enstitüsü tarafından düzenlendi. Konferansta, altı temel dinî topluluk temsilcilerinin raporları sunuldu.

Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Arif Abdullah tarafından mevzu bahis konferansta Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü temsilen yer aldılar. Dr. Arif Abdullah, “Müslüman Toplumunun Kimliğini Belirleme Metodu Olarak Kıble” konulu raporu sundu.

İlmî konferansta, diğerini tanıma aracı olarak, sembollerin yeri ve yorumlamaları ile iligi güncel sorunlar görüşülüdü. 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.