Yüksek İslâm Şura Meclisi 2017 Yılı İçin İlk Toplantısnı Gerçekleştirdi

 

Başmüftülüğün merkezî kollektif yönetim organı olan Yüksek İslâm Şura Meclisi 2 Şubat 2107 tarihinde Sofya iline bağlı Bankya şehrinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Yüksek İslâm Şura Meclisi’ne üye olmayan Müftüler ve müftü vekilleri de yer aldılar. Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin 2017 yılı için toplantısının gündemini Yüksek İslâm Şura Meclis Başkanı’nın, Yüksek İslâm Şura Meclisinin faaliyetleri hakkında sunduğu rapor ve meclis komisyon başkanlarının raporları ile meclis üyelerinin raporlarının takdimi oluşturdu.

Yüksek İslâm Şura Meclis Başkanı Vedat S. Ahmet 2016 yılı raporunu sundu. Daha önceki yıllara nazaran, 2016 yılında Yüksek İslâm Şura Meclisi oturumlarını daha düzenli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Yüksek İslâm Şura Meclisi yıl genelinde toplam dokuz oturum gerçekleştirdi. Şura Başkanı üyelere 2016 tarihinde düzenli ve aktif şekilde katıldıkları için teşekkür etti. Başkan Vedat S. Ahmet, Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği oturumlarda 331 karar aldığını, alınan kararların onlardan yüzde doksanının gerçekleştirildiğini ve diğer kısmının da gerçekleştrilme aşamasında oldugunu ifade etti. Başkan raporunda, Yüksek İslâm Şura Meclisi’ne bağlı çalışan komisyonların hizmet ve faaliyetlerinin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. 2016 yılına Yüksek İslâm Şura Meclisine bağlı daimi ve geçici olarak hizmet veren komisyonlar 35 oturum gerçekleştirdi. Sözkonusu oturumlarda 572 konu görüşüldü ve 330 karar alındı. Alınan 330 Şura kararının 224 adedi yerine getirildi, geri kalan ve henüz tamamlanmayan kararlarla ilgili işlemler devam etmektedir. Yüksek İslâm Şura Meclis Başkanı, Vakıflar Komisyonu’nun, atalarımızdan bizlere miras kalan vakıf mallarının idare bakımı konusunda başarısını ifade etti. Başkan, ayrıca Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin ve Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin kurumsallaşması alanında önemli aşama kaydedildiğini ifade etti. Konuşmasının devamında Yüksek İslâm Şura Meclis Başkanı, özeleştiri olarak, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin faaliyet ve hizmetleri konusunda çok az sayıda insanın kendileriyle hemfikir olduğunu ifade etti. Bu nedenle Yüksek İslâm Şura Meclis Başkanı, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti’nin faaliyetlerini tanıtma konusunda daha fazla gayret gösterilmesini, kurum içinde daha sıkı kontrol ve denetim mekanizmasının çalıştırılmasını dile getirdi, bu fikirlere paralel olarak Başkan, Diyanet bünyesindeki farklı birimlerle ve Müslüman toplumunun temsilcileri ile ortak toplantıların düzenlenmesini teklif etti.

Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin son oturumunda Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, yurt dışı ziyaretleri ile ilgili şura üyelerine rapor sundu. Başmüftü’nün yurt dışı raporundan başka, Aralık 2016 tarihinde Şumen iline bağlı Hitrino köyünde tren kazası sonucu zor durumda kalan insanlara yapılan yardım kampanyası ile Plovdiv iline bağlı Ustina köyündeki imam kursuna yönelik yapılan yardım kampanyaları hakkında da toplanan yardımlarla ilgili bilgi verildi.       

Yüksek İslâm Şura Meclisi toplantısında görüşülen konulardan bir diğeri de, Müslüman bayanların giyimleri konusunda kısıtlama getiren kanun tasarısı ile ilgili imza toplama kampanyası, kampanya Ocak ayının sonunda tamamlanması gerekiyordu ancak ağır hava şartları nedeniyle imza kampanya Yüksek İslâm Şura Meclisi’nin kararıyla Şubat ayının sonuna kadar uzatıldı.

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.