Bulgaristan Müslümanalrı Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı’nın Mesajı

 Değerli Müslüman Kardeşlerim,

İslâm tarihinde özel yeri olan mübarek üç aylara kavuşmak üzereyiz. Bu aylardan olan Receb ayı “Haram aylardan” biri, Şaban ise Peygamerimiz Muhammed (s.a.s)’in en çok nafile oruç tuttuğu aydır. Her iki ay da Ramazan ayının habercisidir bu vesile ile Peygamberimiz Muhammed (s.a.s) şu duayı etmiştir:

“Rabbim, Receb ve Şaban aylarında bizlere bereket ver, Ramazan ayına bizleri ulaştır”.

Müslümanların geleneğinde üç aylarda iyilik yapma anlayışı vardır. Ülkenin farklı bölgelerinde insanların örf ve adetleri farklı olsa da, sonuçta her yerde amaç birdir – iyilikte bulunmak. Bu geleneğin dinî olduğu gibi sosyal karakteri de vardır, o da müslümanların kimliğidir.Bu nedenle, üç aylarda ve bu ayların içerisinde yer alan mübarek gecelerde yapılan ibadetlerin ve hayırların gerekçesiaranmaz.

Yapılan hayırların ve ibadetlerin kabulü ve bizleri Ramazan’a kavuşturması için Allah’a dua ediyorum.  

 

Dr. Mustafa Aliş Hacı

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.