Smolyan Bölge Müftülüğü’nde “Yetimler Haftası” kampanyası başladı

 

Smolyan Bölge Müftülüğü, Başmüftülüğün 23-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Bulgaristan’da yetimleri destekleme girişimi çerçevesnde hayırseverlik kampanyası başlattı. Bu bağlamda Smolyan Bölge Müftülüğü, 19 ve 20 Kasım’da Smolyan ilinden imamlarla toplantı düznledi. Bölge Müftüsü Necmi Dıbov toplantıda kampanya fikrini ve amacını tanıttı. Bölge Müftüsü, Başmüftülüğe bağlı “Sosyal” dairesinin, Smolyan bölgesinden 29, ülke genelinden ise toplam 81 yetime yardım sağladığını paylaştı. Bölge Müftüsü Dıbov şu an en fazla yetimin Smolyan bölgesinde bulunduğunu açıklayarak bu durumunu Bölge Müftülüğü’ne daha büyük sorumluluk getirdiğini ve hayırseverlik kampanyasına daha aktif katılmaları gerektirdiğini belirtti.
28 Kasım’da Smolyan ilindeki bütün camilerde yetmlere para toplama kampanyası düzenlenecek, Cuma vaazı ise “İslam’da yetimlere karşı davranışlar” konusunda olacak.
“Yüce Allah’ın(c.c) bizi imtihan ettiği şeylerden biri toplumun himayeye en çok muhtaç olan yetimlere karşı davranışlarımızdır. Bu yetimler ve yakınları (velileri) için olduğu kadar Müslüman topluluğu için de bir imtihandır. Bizim davranışlarımız, imtihanı verip veremeyeceğimizi belirler. Müslüman topluluğunun bu imtihanı vermesi kuşkusuz yetimlere şefkat ve yadrımdan geçmektedir .
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu konuda bizi teşvik ederek şöyle buyurmuştur: "Ben ve yetime bakan kimse, cennette iki parmak gibi yanyanayız."

Bölge Müftüsü bu sözlerle Cuma vaazına anons yaptı ve bölge imamlarına, Müslüman Encümenlerine ve Müslüman topluluğuna yetimlere yardım sağlanması için sarfettikleri çabalardan dolayı peşinen teşekkür etti.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.