Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Medya ve Kültür Merkezinde Üç Ayların Bereketi ve Önemi Hakkında Program

Gerçekleştirildi

Neden Receb, Şaban ve Ramazan ayları bulgarca “üş mübarek ay” yerine, “üç bereket ayı” olarak nitelendrilmektedir? Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Medya ve Kültür Merkezi tarafından 19 Nisan 2017 tarihinde “Üç ayların Müslümanların sosyal hayatındaki yeri” başlığı altında gerçekleştirilen programda sorulardan sadece biridir.

Programa katılanlar genelde gençlerden Sofya Yüksek İslam Enstitüsü öğrencilerinden oluşmaktaydı.

Bahri İzet’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen program üç oturumdan oluşmaktaydı. Birinci oturumda Vedat Ahmet katılımcılara Bulgaristan’da üç aylar geleneğini anlattı ve geçmişle şimdi arasında mukayese yaptı. İkinci oturumda Cemal Hatip, Kur’an ışığından üç ayları tanıttı. Üçüncü oturumda Halil Hocov, üç aylar ve sünnet konusunu anlattı.

Programın son oturumunda, Kur’an’da ve Hz. Peygamberin sünnetinde kesin bir delil olmasa da üç ayların kutlanması ve önemsenmesi konusu tartışıldı. Bu aylarda Bulgaristan’da müslümanlar ibadetlerine daha çok dikkat etmektedirler. Konuşmacılar, üç aylarda Müslümanların dini konularda gösterdikleri dikkati diğer zamanlarda da göstermeleri kendileri ve imanları açısından daha iyi olacağını ifade ettiler.

Yakın zamanda panelin video kaydı da yayınlanacaktır.

Yazan: L. Çauşeva

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.