Doç. İbrahim Yalımov’un “Bulgaristan Müslümanlarının Toplumsal ve Dini Düşincelerinde Yeni Eğilimler” Adlı

Kitap Tanıtımı

13.04.2017 tahinde Yüksek İslâm Enstitüsü ile Kültürel Etkilişim Derneği ortaklaşa Doç. İbrahim Yalımov’un “Bulgaristan Müslümanlarının Toplumsal ve Dini Hayatında Yeni Eğilimler” adlı kitabının tanıtımını yaptılar. 

         Kitabın yazarı araştırmasında: “Bulgaristandaki etnik ve dini azınlıkların toplumsal ve dini düşüncelerindeki değişikliklerin aydınlatılmasını, bireysel olarak fertlerin kendilerini nasıl tanımladıklarını, kendi ve toplumlarının durumunu nasıl değerlendirdikleri sorularını  aydınlatma amacı gütmüştür.

Katılımcılar arasında: Başmüftü Yardımcıları Birali Birali ve Ahmet Hasanov, Yüksek İslâm Şura Başkanı Vedat Ahmet, kitabın analizatörü Mihail İvanov, yazar ve tarihçi İsmail Cambazov, yazar İsmail Çauşev ve birçok aydın ile üniversite öğrencileri tanıtım programında yer aldılar.

Kitabın tanıtımında tartışılan konulardan biri radikalizm di. Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre “ülkemizdeki müslümanlar radikal öğretilere karşı tamamen mesafe koydukları söylenemez”. Çünkü radikalizm sınırlı da olsa marjinal ve cahil tabakaları etkilemekte.

Kitabın yazarı ve katılımcılar ortak fikir beyan ederek, “bu durumun endişe verici olduğunu ifade ettiler, her nekadar az da olsa, bu durum göz ardı edilemez”.

Doç. Yalımov: “azınlıkların, bulundukları ortama uyum sağlamaları piskolojik bir özelliktir” sözlerinin altını çizdi. Ve sözlerine devam ederek “objektif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer eğitim modeli değişmezse diyalog konusundan bahsetmenin bir anlamı yoktur” dedi.

Özlem Tefikova

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.