Başkent Bölge Müftülüğü “Yetimler haftası” etkinliğini kermes ile başlattı

Başmüftülük Kurumu arda arda ikinci yıldır alt birimleri, bölge müftülükleri ve Müslüman encümenleri aracılığı ile “Yetimler haftasını” düzenlemektedir. Bu yılki kampanya 23-30 Kasım günleri arasında devam edecektir. Bu münasebetle düzenlenen bağış kampanyası dışında toplumun o denli hassas ve sayısı hiç de az olmayan bu gruba dikkat çekilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Sofya Bölge Müftülüğü, “Yetimler haftası” kampanyasını Pazar günü, Müftülük ofisinde düzenlediği kermes, seminer ve çocuklara yönelik program ile başlattı. 25’in üzerinde hanım ve daha bu kadar çocuk, kermese hazırladıkları yemekleriyle katıldılar. Kermesten toplanan 300 leva Başmüftülüğün “Yetimler fonuna gidecek.
Seminer sırasında Sofya Bçlge Müftüsü Mustafa İzbiştali, İslam’da yetimlerin yeri ve çağdaş toplumunun bu himayesiz çocuklara karşı tutumunu hatırlatmada bulundu.
Pazar günkü kermesin küçük ziyaretçileri için eğitim program hazırlanmıştı.
Sofya Müftülüğü “Yetimler haftası”nı başkente bağlı yerleşim merkezlerinde ve mescitlerinde seminerler, bağış kampanyası, kermes ve bilgilendirme kampanyaları ile sürdürecek. Bütün etkinliklerin sona ermesinden sonra Başmüftülük kampanya sonuçları ile ilgili ayrıntı bilgiler verecek. Sosyal kampanyanın çerçevesinde sağlanan toplam yardımların miktarı Müftülüğün internet sayfasında duyrulacaktır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.