2017 YILI İÇİN NİSAB VE FİTRE MİKTARI

Yüksek İslâm Şurası nezdindeki Fetva Komisyonunun 3. 05. 2017 tarihinde Sofya’da gerçekleştirdiği oturumunda farklı konular görüşülmüş ve yöneltilen dinî sorulara cevap verilmiştir. Ramazan-ı şerifin yaklaşması sebebiyle BaşmüftüEfendi riyasetindeki Fetva Komisyonu fitre ve zekât konusunu da ele almıştır. Bu konudaki komisyon kararı şöyledir:

- 2017 yılı için zekât nisab miktarı 5185,00 (beş bin yüz seksen beş) levadır.

- 2017 yılı için fitre miktarı kişi başı en az 5,00 (beş) levadır.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.