Fetva Kom’syonu Kararı: İslam’ın Evlilik Hakında Hükmü Nedir?

 

İslam’ın evlilik hakkında hükümü insanların bulundukları şartalara göre değişebilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) evlilik konusunda acele edilmesini emretmiştir. Günümüzde gençlerimizi reşit olduklarında evlenderimek toplumdaki ahlaki bozukluktan koruyabilmek için en önemli unsurdur. Üst sınırı olmayan finansal ve sosyal sorunların çözümünü beklemek yanlıştır. Daha fazlası da bu konuyla ilgili Allah-u Teala Kuran-ı Kerimde:  “Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar”. buyurmuştur(en- Nur, 24:32) 

 

İslam’a göre evlenmenin temel amaçlarından biri, nesil yetiştirilmesi. Bu açıdan genç yaşta evlenmek önemlidir, çünkü yaşların ilerlemesi ile çocuk sahibi olma konusunda bazı sorunlar belirmektedir.   


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.