Başmüftü: Akademisyenler geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi görmektedirler

“Bulgaristan topraklarında İslam kültürü araştırmaları halen gelecekte gelişmeye açık bir konudur. Ülkemizde demokratik değişikliklerin ardından İslam kültürü ile ilgili daha ciddi araştırılmalar yapılmaya başlandı. Bu açıdan, bir taraftan bulunduğumuz durumun anlaşılması için ve diğer taraftan çağdaş güçlüklere gerekli cevabı vermemiz için uzun bir yol yürümemiz gerekiyor”. Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü(YİE) Yıllığının tanıtımında bu açıklamada bulundu.
Dr. Sefer Hasanov, Doç. Stefan Andreev, Doç. Jorjeta Nazırska,Dr. Arif Abdullah ve Doç. İbrahim Yalımov Yıllık ile ilgili tanıtım yazıları sundular. Enstitü Yıllığı, Bakanlar Kurulu’na bağlı Diyanetler Müdürlüğü’nün mali desteği ile yayınlandı ve 2 Aralık 2014 tarihinde Başmüftülük’te tanıtıldı.
Başmüftü Dr. Mustafa Haci yaptığı konuşmasında “İslam’ın yalnızca Müslüman olmayanlar tarafından değil Müslümanlar tarafından da anlaşılmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Dikkate almamız gereken çok önemli bir konu var, o da şudur: İslam’ın modernleşmesi mümkün mü? İslam dininin 21. asırda yaşayan insanlar tarafından daha iyi anlaşılması için çağdaş yaşam koşullarına uyum sağlaması o derece zor mudur?” diye belrtti.
Sözlerine göre, değişmeyen esaslar ve bulunduğumuz yer ve zaman göre değişen konuların olması İslam’a özgüdür. Maalesef, İslam dininin bazı konular hakkında 800-1000 sene önce yazılan başta fıkıh kitaplarından okuyoruz. Başmüftü devamla “ Bizim bu ilkelerin, tabir-i caizse toplum için anlaşılır bir dilde tercüme edilebilmesi için çağdaş yorumunu yapmamız mümkün müdür? dedi. Dr. Mustafa Haci’ye göre bu toplumu ileriye iten bir lokomotif görevini yapan akademisyenlerin de çalışma alanıdır. Akademisyenler, geçimiş, günümüz ve gelecek arasında köprü kuracak kişilerdir. Başmüftü Dr. Mustafa Haci, akademisyenlerin çalışmaları, birlikte huzur ve barış içinde yaşamamızdaki bir çok engelin kaldırılmasına katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.