Başmüftü Paşovi köyünde seminer verdi

Paşovi köyü Müslüman Encümeni’nin daveti üzerine Başmüftü Dr. Mustafa Haci, köydeki Müslüman kadınlarına seminer verdi. Başmüftü Dr. Haci, iyi ve inançlı bir toplumun inşa edilmesinde kadınların önemli rol oynaydığını “Allah’a ibadet etmenin önemi -insanın hayatında yöndür” konusunda konuşma yaptı. Seminere katılan ve Kur’an-ı Kerim kursu en yaşlı kadınlardan biri Kur’an-ı Kerim okumadaki becerilerini sergiledi.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.