43. Halk Meclisi’nde Dinler Yasası’na yeni bir ekleme yapılmasına ilişkin kanun tasarısı sunuldu

 

Milletvekilleri Dimitır Dıbov, Vasil Antonov, Manol Genov ve Dimitır Dimitrov, 6 Şubat’ta Dinler Yasası’na yeni bir ekleme yapılmasına ilişkin Halk Meclisi’ne kanun tasarısı sundular.

Milletvekillerin gerekçelerine göre kültürel miras ile ilgili mevcut mevzuat, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin kültürel mirasının korunmasını düzenlemektedir. Kültürel mirasa tarih bilincin, milli şuurun ve milli- kültürel değerlerin taşıyıcısı olarak bilimsel ile kültürel değeri olan taşınmaz kültürel varlıklar dahildir. Önerilen kanun tasarısı ile toplumun yararına kültürel mirasın korunmasına ve gelişmesine yönelik koşulların yaratılması ve vatandaşların kültürel mirasa eşit erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Ekleme önergesiyle yasanın daha etkili bir şekilde uygulanması ve toplum çıkarları garanti altına alınması için gerekli şartlar sağlanmaktadır.
Dinler Yasası’nda değişiklik ve eklemeler yapma girişimleri önceki Halk Meclisi’nde de yapılmıştı, ancak toplumda geniş tepkilerle karşılaştığı için öneriler kabul edilmemişti.
Yeni öneriler kilise ve camiler üzerinde mülkiyet hakkı talep eden Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin ve Başmüftülüğün çıkarlarıyla doğrudan ilgilidir. Önerilerin kabul edilmesi durumunda, Bulgaristan Ortodoks Kilisesi ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü kült dini binalar( kilise ve camiler)ile ilgili taleplerde bulunmak için hukuki dayanağa sahip olamayacaklar, merkez ya da yerel yönetim ise bu binaları müze olarak beyan edecektir.
Dini mezheplere göre apropo mabedleri yüksek kültürel-tarihi değer taşıyorlar ancak onların kullanım amacı Tanrı’ya ibadettir, müze ya da sanat galerisine dönüştürülmek değildir. Cami ve kiliselerin amaçları doğrultusunda kullanımı, kültürel-tarihi değerlerini hiç bir şekilde zedelememektedir
Merkez ya da yerel yönetimin mülkiyeti olan bazı kültürel-dini mabetlerin(camiler) bazı fotoğraflarını sunuyoruz.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.