Başmüftülüğün, Trud gazetesinin 11 Şubat 2015 tarihinde 8. sayfada yayınladığı “ Bir dulun şikayeti: İmamlar Bulgar adı taşıyan ölülerin defin işlemlerini yapmıyorlar” başlıklı gerçeği yansıtmayan haberine ilişkin açıklaması

 

İmamların Bulgar adını taşıyan merhumların defin işlemlerini yapmayı reddettiklerine dair ulusal ve yerel gazetelerde çıkan haberler gerçek değildir.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tüzüğünün 12. maddesinde kesin olarak belirtildiği gibi İslam dinine mensubiyet ve İslami törenlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş hakları, Uluslararası İnsan hakları sözleşmesi, İnsan hakları ve temel özgürlükleri koruması sözleşmesi, diğer uluslararası sözleşmeler, AB kurumları sözleşmeleri ve Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası ile uyum halindedir. Müslümanlar dini merasimlerini, Yüce Allah’ın(c.c) kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in kurallarına ve Peygamber Efnedimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) sünnetine göre düzenliyorlar.

 

İslam dinine ve Müslümanlar diyanetine mensubiyet, gönüllü bir tercihtir, çünkü Kur’an-ı Kerim’de İslam’ın insanlara zorla kabul ettirilmesi yasaklanmıştır. Bununla beraber İslam dinine mensubiyetin inancın anlatımı, dua ve diğer ibadetlerin yapılması gibi belirli sorumlulukları ve göstergeleri bulunmaktadır. Dini öğütlerin ve geleneklerin yerine getirilmesi, insanın doğuşundan dünya hayatının sona ermesine kadar uygulamaları içermektedir. Müslüman geleneğine uygun olarak yeni doğan bebeğe isim verilmesi, aile kurulması ve merhumun defnedilmesi de buna dahildir.

İslam dininin ilkelerine göre vefat eden birinin cenaze töreni, dini bir törendir. Cenaze merasimi, İslami kurallarla belirlenen dini törenlerin bir parçasıdır. Müslümanlar diyaneti Fetva Komisyonu, bu kaynaklara ve asırlardan beri süren geleneklere dayanarak 12 Mart 2009 tarihli oturumunda, cemaatin yönelttiği “Vefat eden bir kişinin tabut ile defnedilmesi caiz midir? sorusunu ele almıştır. Bunun sonucunda şu fetva (dini karar) verilmiştir: “İslam dininin ilkelerine göre, merhum yıkandıktan sonra, kefene sarılıyor(beyaz kumaş), cenaze namazı kılınıyor(ölen için dua) ve mezara tabutsuz, elbisesiz, yanında yastık ya da herhangi başka eşya olmaksızın defnediliyor. Bundan dolayı mezara tabutla defnedilmesine izin verilmemektedir.

Hz. Muhammed’in(s.a.s) sünneti( geleneği), İslam alimlerinin bu konudaki fikir birliği, dünyada ve Bulgaristan’daki asırlık Müslüman geleneği bunun doğruluğunu göstermektedir.

Ölen kişinin mezara tabut ve elbiseler ile defnedilmesi Bulgaristan’daki Müslümanlar tarafından hiç bir zaman uygulanmamıştır, “Soya dönüş” süreci döneminde totaliter rejim tarafından zorla dayatılmıştır.

Başmüftülük kurumu, diğer Anayasal ve yasal haklara ters düşmemesi kaydıyla yasal kurallar çerçevesinde belirlenen her bir Bulgaristan vatandaşının seçim ve özgürlük hakkına saygı duymaktadır.

Başmüftülük, yukarıda belirtilenleri esas alarak çatısı altında görevli imamlara ve kuruma bağlı olmayan şahıslara İslam dininin yasakladığı şekilde ölülerin defnedilmesine müsaade edemez.

Ülke yasaları her bir vatandaşa alternatif imkanlar sağladığından, ilgili diyanetin belirlediği geleneksel şeklinin dışında yakınlarını defnetmek isteyen şahıslar, bunu görevli imam olmaksızın, sivil törenlere uygun olarak yapma hakkına sahiptir.

Başmüftülük, yanlış bilgilerin yayılmasınının önlenmesi amacıyla, bilgilerin doğruluğunu kontrol ve teyit etmeleri için medya temsilcilerine çağrıda bulunuyor.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.