Başmüftü Yardımcısı Dulovo’da Anadili Günü Kutlamasına Katıldı

Silistraili Dulovo (Akkadınlar) Belediye Salonunda Uluslararası Anadili Günü münasebetiyle kültür programı düzenlendi.“Anadilimiz Kimliğimizin Özüdür” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte biribirinden güzel şiir, türk ve şarkılar sunuldu. Daha sonra da Türkçenin önemi, kullanılması ve öğretilmesi ile ilgili biribirinden değerli konuşmalar yapıldı. Kale Vakfı Başkanı Gürsel Sali Türkçe ve Bulgarca olarak yaptığı konuşmasında uluslararası hukuk normlarına dayanarak anadili ve Türkçenin Avrup ülkelerinde okutulması ve kullanılması ile ilgili tabloyu ortaya koyarken ülkemizdeki bu konuda yaşanan sıkıntıları dile getirdi ve Türkçenin ciddi bir şekilde okullarda okutulması yönünde çağrıda bulundu.
Programa Avrupa Parlamentosu ve Bulgar Meclisi milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti diplomatları ve STK temsilcilerinin yanı sıra Yüksek İslâm Şurası Başkanı ve Başmüftü Yardımcısı Vedat S. Ahmed de katıldılar.
Sayın Ahmed, ecdadımızın Türkçeye büyük önem verdiğini, okunmakta olan mevlitler vasıtasıyla Türkçeyi Arapça ile birlikte cami diline dönüştürüdğünü ve Bulgaristan Müslüman-Türk topluluğunun da buna sahip çıktığını dile getirdi. Türkçenin kimliğinmuhafazası açısından önemini dile getirirken anadili olarak Türkçeye ayrı ayrı fertler ve topluluk olarak sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Türkçenin düzenli olarak edebî düzeyde evlerde ve okullarda öğretilmesi, bu konuda herkesin ayrı ayrı ve topluca üzerine düşen görevi yetrine getirmesi için çağrıda bulundu. Eğitimle ilgilenen devlet kurumlarının Müslüman-Türk çocuklarına edebiyatlarını, tarih ve kültürlerini öğrenme imkanı sağlaması, özellikle tarih kitaplarındaki olumsuz nitelemelere son verilmesi gerektiğini ifade etti. Diyalog ve hoşgörüden söz edilebilmesi için herkesin kimliğini geliştirme gerekliliğinin veTürklerin Bulgaristan’a “yabancı” olmadığının da altını çizerek konuşmasına son verdi.
Programda ayrıca Avrupa Parlamentosu Milletvekili Filiz Hüsmenova, Silistra Milletvekili Nevin Hasan, araştırmacı-yazar Dr. İsmail Cambazov ve Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Emine Halil önemli mesajlar içeren konuşmalar yaptılar.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.