Deliorman’ınYusufhanlar Köyü İmamı Vefat Etti

Bulgaristan Müslüman-Türk topluluğunun muhafazası ve gelişmesi için önemli şahsiyetler  yetiştiren Şumnu iline bağlı Deliorman’ın büyük köylerinden biri Yusufhanlar (Pristoe)’dir. Bu köyde Nüvvâb okulunun kurucusu ve müdürü Emrullah Efendi, Nüvvâb hocalarından Hâfız Nazif Efendi, 1945-1947 yılları arasında Başmüftülük yapmış olan Süleyman Ömer Efendi gibi değerli zevat yetişmiştir.
1989 yılındaki değişimlerden sonra köyde yıllarca imamlık hizmeti verenlerden birisi Hacı Arif Şerif Salim’dir.Hayatının sonuna kadar görevini sürdüren Hacı Arif 78 yaşında iken 28 Şubat tarihinde vefat etmiş ve köy mezarlığına defnedilmiştir.
Merhum, uzun yıllar imamlık hizmeti yapmakla köy ve yöre Müslümanlarının dinî vecibelerini yerine getirmeleri, çocuklarının dinlerini öğrenmeleri için Kur’ân kurslarına katılmaları içi merhumun önemli hizmetleri olmuştur.
Hacı Arif hocaya Cenâb-ı Allah’tan rahmet niyaz eder, yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.