Yüksek İslâm Şurası Olağan Oturumunu Samokov’ta Gerçekleştirdi

 

Bulgaristan Müslümanlarının kolektif karar organı olan Yüksek İslâm Şurası aylık olağan oturumunu 8 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantı, birkaç bin Müslümanın yaşamasına rağmen, ibadete açılmayıp sadece müze olarak kullanılan tarihî Bayraklı Caminin merkezini süslediği Samokov kasabasında düzenlendi.25 üyenin katılımıyla gerçekleşen Şura toplantısına Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Eski Cami Baş İmam-Hatibi Metin Uluocak, Sakarya Üniversitesinde Doç. Dr. Ali Arslan ve Av. Süleyman Arslan da misafir olarak katıldılar.
Yüksek İslâm Şurası Başkanı Vedat S. Ahmed’in riyasetinde gerçekleşen toplantıda Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ve misafirler selâmlama konuşmaları yaptılar, Kur’ân-ı Kerim’den aşırlar okudular.
Oturumda Başmüftülük teşkilâtının işleyişi ile ilgili önemli ve güncel konular ele alınıp karara bağlandı. Gündemde yer alan konular arasında Vakıf Mallarının İdaresine Dair Yönetmelik değişiklikleri ve 2015 Yılı Bütçesinin TatbikineDairYönetmeliğin kabul edilmesi vardı. Ayrıca vakıf mallarının kiraya verilmesi ile ilgili Vakıflar Komisyonunun raporu ele alınıp oylama sonucunda karara bağlandı.
Yüksek İslâm Şurası bir ilke daha imza atarak Sosyal Hizmetler Komisyonunun teklifiyle Zekât ve Sadaka fonlarının kurulmasını karalaştırdı.Ayrıca bu fonların daha iyi hizmet verebilmesi ve Müslüman toplumun ihtiyaçlaraına daha iyi cevap verebilmesi için işleyişleriyle ilgili yönetmelik hazırlama görevini zikredilen komisyona yükledi.
Toplantı esnasında Yüksek İslâm Şurası üyesi Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un kaleme alıp Başmüftülüğün neşrettiği “Bulgaristan’da Azınlık Hak ve Özgürlükleri Sorunu”adlı kitap tanıtıldı ve yazarın imzaladığı kitaplar Şura üyeleri ve misafirlere hediye edildi.   


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.