Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün milletvekili Valeri Stoyanov’un 25 Mart 2015 tarihinde Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması

Bulgaristan Cumhuriyati Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, milletvekili Valeri Stoyanov’un 25 Mart 2015 tarihinde Halk Meclisi kürsüsünden yaptığı ve yabanci ile İslam düşmanlığı sözlerini içeren konuşmasından son derece endişe duymaktadır.

“ Size sormak istiyorum: seçim gününün sona ermesinden sonra minaredeki hoca neden uğuluyor Minaredeki adam uğulayarak neler söylüyordu? Belki anlaşılmayan bir dilde tebrikler sunuyordu” gibi konuşmalar Müslümanların onur ve haysiyetini ve kutsal değerlerini derinden yaralamakla birlikte Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası, Mezhepler Kanunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan en doğal ve demokratik insan hakkı olan din özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir.

Yerel din adamları- imamların faaliyetleriyle ilgili benzer ifadeler kabul edilmezdir. Özellikle ağağılamak ve küçük düşürmek için değil, bu toplumun çıkarlarını gözetmek için seçilen bir milletvekilinin bunu Halk Meclisi kürsüsünden yapması hiç bir surette kabul edilemez.
Benzer konuşmalar, namaza çağıran ezan gibi İslam dininin kutsal esaslarının karallanmasını, bir milyonun üzerinde Bulgaristan vatandaşının dini inançlarının aşağılanmasını, toplumun bölünmesini, din ve etnik düşmanlığın telkin edilmesini amaçlayan nefret dilinin dışa vurmasıdır.

Ezan, dünyanın her yerinde 15 asırdan beri belirli saat ve dakikalarda Arap dilinde okunmaktadır ve bütün Müslümanlar ile gayrimüslimlerin bir kısmı tarafından anlaşılmaktadır.Bundan dolayı kutsal namaz çağrısının “ uğulama ve anlaşılmayan dilde tebrik” gibi cahilce tabirler ile nitelendirilmesini kınıyoruz ve dinin siyasi partilerin seçim öncesi yarışlarına sürüklenme teşebbüslerine kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

Bu bağlamda, ırk, milliyet, etnik ya da din düşmanlığının körüklenmesine yönelik ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal eden faaliyetler yürüten örgütlerin kurulmasını yasaklayan Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’nın 44. maddesinin 2. parağrafını ve söz, basın ya da diğer kitle iletişim araçlarıyla, elektronik informasyon sistemleri ya da başka şekillerde dini temele dayalı nefreti yayan herkes için cezai sorumluluk öngören Ceza Kanunu’nun 164. maddesinin 1. parağrafını hatırlatmada bulunuyoruz.
Yukarıda belirtilen kaideler doğrultusunda, ilgili makam ve kuruluşlarını, söz konusu eylemlerin faili olan şahısı cezai sorumluluğa tabi tutmalarına çağırıyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.