GÖREV TANIMI

Öğrencilerin yetiştirilmesi ve eğitimi ile ilgili tüm faaliyetleri uygun bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.

Kurumu en iyi şekilde temsil etmek.

Eğitim sürecinde kendi kendine öğrenme, spor, ev ödevleri vb.  faaliyetleriyle ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirmek.

ARANAN ÖZELLİKLER

İlahiyat alanında lisans diplomasına sahip olmak.

Ekip çalışmalarına uyum sağlamak.

İletişim ve organizasyon becerileri.

Verilen görevleri bağlılık ve sorumlulukla yerine getirmek.

Girişimcilik ve yaratıcılık.

Bulgaristan vatandaşı olmak.

Sabıka kaydı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Mesleki özgeçmiş (adres ve iletişim bilgilerini içeren CV).

2. Motivasyon mektubu.

3. Diploma fotokopisi.

4. Varsa, tamamlanmış ek kalifiye kurslarına ait belgelerin fotokopisi.

 

 

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

1.Belgelerin değerlendirilmesi.

2.Mülakat.

BELGELERİN TESLİMİ İÇİN SON TARİH :  01.02.2021

Belgeleri elektronik yolu ile soiu@abv.bg adresine gönderebilir, Momçilgrad İlahiyat Lisesi'ne ya da Başmüftülüğün "Eğitim" Dairesi'ne teslim edebilirsiniz. Ayrıca posta ile şu adreslere gönderebilirsiniz: Momçilgrad p.k 6800  "Vyara" Sok. No:6  Momçilgrad İlahiyat Okulu ya da Sofya, Bulgaristan Başmüftülüğü, "Bratya Miladinovi ” Sok. No: 27.

Belge müracaatları kabul edilenlere mülakat tarihi ayrıca bildirilecektir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.