Yüksek İslâm Şûrası her yıl olduğu gibi, bu sene de Başmüftülük kurumunun gelişimi hususunda önemli katkıları olan kişilere ilk Başmüftü Hocazâde Mehmed Muhyiddin efendi ödüllerini takdim edecek. Hocazade, 8 aralık 1910 yılında göreve başlayarak Bulgaristan' müslümanlarının ilk Başmüftüsü olma payesini taşımaktadır.

Bu anlamlı ödüle layık görülüp aday gösterilenlerle ilgili teklifler 30 eylül 2022 tarihine kadar ilgili komisyonun dikkatine sunulmalıdır. 

Adaylarla ilgili teklifler mektup, faks ya da elektronik posta yoluyla Şûra başkanı Vedat Ahmet önderliğindeki komisyona iletilebilir. Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Yüksek İslâm Enstitüsü rektör yardımcısı Aydın Ömerov, Dr. Sefer Hasanov ve Silistre bölgesi Çernik köyü imamı ödül komisyonunun üyeleridir.

 Teklifler adaylara ilişkin gereken şartlarıbtaşımak suretiyle, imamlar, cami encümenlikleri, Yüksek Şûra ve Bölge şûraları üyeleri, İmam Hatip liseleri hocaları, Başmüftülük ve bölge müftülükleri çalışanları tarafından yapılabilir. Ayrıca teklifler ülke genelindeki müslümanların toplu inisyatifiyle de sunulabilir.

Son gönderme tarihinden sonra bütün teklifler ilgili komisyon tarafından değerlendirilip Hocazade ödülüne layık görülenler tespit edilecektir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.