"Kurşunlu Camii" olarak bilinen Pazarcık Eski camii 1569 yılında Nâzır Ağa tarafından inşâ ettirilmiştir. Meşhur araştırmacı Ayverdi, Pazarcık şehrinde daha 32 caminin varlığından söz etmektedir. Ancak bugün ayakta kalan tek mabet "Kurşunlu Camii"dir. Ne yazık ki, zamanla bu caminin de kubbesinde çatlaklıklar ve kubbeyi taşıyan kolonlarda da ciddî hasarlar meydana gelmiştir. Aynı şekilde caminin minaresi de tadilâta muhtaçtır. Nitekim düşme tehlikesi olan minare vatandaşları da rahatsız etmektedir.  

 
 

İlgili camii kültür abidesi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu vaziyette tadilât görebilmesi için Kültür bakanlığından izin alınması gerekmektedir.
Başmüftülük ilgili bakanlıktan gereken restorasyon iznini alabilmiştir, fakat verilen izin süresi 2023 yılında sona ermektedir. Bu yüzden âcilen tamirat ve tadilât işlemlerini başlatmak elzemdir.

 

Restorasyon üç etaba ayrılmıştır. En önemlisi kubbenin sağlamlaştırılmasıdır ki, mâliyeti 260 000 leva olarak hesaplanmıştır.

Cami ile ilgili alınması gereken acil önlemler göz önünde bulundurularak Başmüftülük bu tarihî mabedin korunması amacıyla destek kampanyası ilân etmektedir.                                                                                                                                   Bu anlamlı hayra destek olmak isteyenler Başmüftülüğün aşağıdaki banka hesabına bağış yapabilirler:
 
"D" Bank
Başmüftülük 
 
SWIFT: DEMIBGSF,
 
IBAN: BG15DEMI92401000232957
 
Bağışlar Başmüftülüğe yapılabileceği gibi, Pazarcık Bölge müftülüğü'ne de yapılabilir.
Yüce Allah yaptığınız ve yapacağınız hayırlarınızı kabul eylesin. 
 

© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.