Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü yeni bir uygulama çerçevesinde ülke genelindeki imamları bilgi-birikim ve hizmet seviyelerine göre kategorize edecek. Yeni uygulama ile imamların meslekî gelişimleri ve çalışma motivasyonlarının arttırılması hedefleniyor. Ayrıca 2024 yılı itibariyle imamlar hak ettikleri kategorilere göre aylık maaşlarını alacaklar.

İmamları seviyelerine göre kategorize etmede; başta İlâhiyat ve İmam Hatip eğitimi, Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Hitabet ve kurumsal hizmetler şartlarına bakılacak. Başmüftülük idaresinden çıkan karar mucibince beş kişilik bir komisyon bölge bölge tüm imamları seviye tespit sınavından geçirecek. Bu sebeple ilgili sınava çıkmak isteyen her imam 25 Aralık 2023 tarihine kadar bulunduğu bölge müftülüğüne müracaat ederek hangi kategoride sınav olmak istediğini beyan etmesi gerekir. İmamları derecelendirme kriterleri genel hatlarıyla aşağıda geldiği gibidir:

 "A" kategori

 -İlahiyat mezunu ve ilahiyat okumaları kaydü şartıyla İmam Hatip lisesi mezunları

 -Kur'an-ı Kerim'i pürüzsüz okuması ve doyurucu ilmihal bilgisine sahip olması

 -Kur'an'dan en az bir cüz ezber bilmesi

 -Beş vakit namaz kıldırması

 -Yaz ve Yıllık Kur'an kursları yapması

 "B" kategori

 -İmam-Hatip lisesi, İmam kursu ve ya hafızlık kursu bitirmiş olması 

 -Kur'an-ı Kerim'i hatasız okuması

 -En az yarım cüz ezber bilmesi

 -Beş vakit namaz kıldırması

 -Yaz Kur'an kursu yapması

 "C" kategori 

 -Kısa süreli kurs bitirmiş olması (2-3 ay gibi)

 -Kur'an'dan belirli sureleri bilmesi

 -Beş vakit namaz kıldırması

 -Cuma namazı kıldırması

 -Cenaze işlemlerini yerine getirmesi

 Not: Emekli olan imamlar dördüncü kategoride değerlendirilecektir.

Detaylı bilgi için bulunduğunuz bölge müftülüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Başmüftülük sisteminde görevli bütün imamlarımıza seviye tespit sınavlarında başarılar diliyoruz.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.