Bu sitede, ülkemizde ikinci büyük geleneksel inanış olan Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Baş müftülüğün statüsü, görevleri ve fonksiyonları hakkında merak etmiş olduğunuz birçok sorularınızın cevaplarını bulacaksınız.

Bulgaristan’daki Müslüman inanışı, Baş müftü idaresindeki merkez yönetime, bölge müftülüklerine ve Müslüman halkın yaşadığı yerlerde cami encümenliklerine dayalı bir sistemdir. Hiyerarşide en düşük seviyeden en yüksek seviyeye kadar olan idarî organlar seçilen görevlerden ibaret olup, dört yıllık bir süre için seçilirler.

Müslümanların Baş müftülük müessesi yeni Bulgar devletin var olduğu sürenin tamamında görevde olup devlet politikasına karşı daima lütufkâr davranmıştır.

Bu kuruluşun başında, ülkemizdeki Müslüman toplumun sorunları çözülmesi maksadıyla, faaliyetinde devlet kurumlarıyla diyalog önceliği olan, Baş müftü görev alır. Kendisi Müslüman toplumunu ülke içerisinde ve yurt dışında temsil eder.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.