Başmüftülük Tashih-i Huruf kursu düzenliyor

Başmüftülük kurumu üç yıldan beri imamlar için Tashih-i Huruf kursu düzenlemektedir. Kurs altı aylık olup Momçilgrad’da yapılmaktadır. Amaç Kur’an-ı Kerim okumada temel bilgi ve becerilere sahip imamların bunları geliştirmesi ve bu alanla ilgili daha özel ve geniş bilgi ve becerileri elde etmeleridir. Eğitim-öğretim faaliyeti Selimiye camii imamı, mahrec, tecvit ve makam uzmanı Süleyman Demireay tarafından yürütülecektir.
Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bu yılki Tashih-i Huruf kursunun Allah’ın izniyle  08.12.2014’te başlayacağını ve 2015  Ramazan ayının başlangıcına kadar devam edeceğini dikkatinize sunarız. Kursa katılmak isteyenler ilgili Bölge müftülüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.
Kayıtlar 25.11.2014’e kadar devam edecektir.


© Muslim Denomination. All rights reserved.