15 Ekim 2020 tarihinde Bulgaristan Başmüftülüğü’nde, Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve Pakistan’ın yeni Bulgaristan Büyükelçisi Sayın Mariam Aftab arasında protokol görüşmesi yapıldı. Dr. Mustafa Haci, Pakistan’ın İslam dünyasında önemli yere ve role sahip olduğunun altını çizdi. Öte yandan Büyükelçi Aftab, Bulgaristan ve Pakistan arasında bağların kurulması ve yoğunlaşması konusundaki desteğini belirtti. Görüşme çerçevesinde, her iki taraf, diyaloğun ve dinler arası ile  kültürel ilişkilerde işbirliğin sürdürülmesi isteğini dile getirerek Müslümanlar Diyaneti ile Pakistan’ın Bulgaristan Büyükelçiliği arasındaki dostane ilişkileri teyit ettiler.

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.