На 15 октомври в Главно мюфтийство бе проведена протоколна среща между главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и новия посланик на Ислямска република Пакистан в България Нейно превъзходителство г-жа Мариам Афтаб. Д-р Мустафа Хаджи подчерта, че Пакистан заема важно място и роля в ислямския свят. На свой ред посланичката изрази надежда Мюсюлманското изповедание в България, също да даде подкрепата си в изграждането и засилването на връзките между България и Пакистан. В рамките на срещата двете страни потвърдиха приятелските отношения между Мюсюлманско изповедание и посолството на Пакистан в България, като заявиха своето желание за продължаване на диалога и сътрудничеството в междурелигиозните и културните отношения.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.