Отдел „Медии и култура“

 

Дейността на отдела се изразява в организиране на религиозно-културни програми - лекции, състезания, дискусии и други; отразяване и документиране на религиозно-културните събития на Мюсюлманско изповедание на национално и регионално ниво; администриране на официалната интернет страница на институцията; изготвяне на видеоматериали – филми и клипове.

 

Служители:

 

Джефер Исов
Експерт Отдел „Медии и култура"

 

Адриян Чобанов
Експерт Отдел „Медии и култура"

 

 Николай Карачобанов

Експерт Отдел „Медии и култура"

 

Контакти:

Ел. поща: m.kulturagrandmufti@gmail.com

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.