Отдел „Финансов“

 

Дейността на отдела има отговорности във връзка със счетоводно отчитане на стопанските операции; финансово и данъчно счетоводство; бюджетиране и бюджетен контрол, човешки ресурси, труд и работна заплата.

 

Служители:

 

Фатима Мангова
Главен счетоводител

 

Гюнай Хаджи
Експерт на каса

 

Сабри Мустафов
Счетоводител

 

Айсун Емирсали

Младши счетоводител

 

Сейхан Мехмед
Длъжностно лице по защита на личните данни

 

Контакти:

Ел. поща: finance@grandmufti.bg

Ел. поща: pdo_mi@abv.bg

Тел.: 02/981 60 01

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.